www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200602.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

Prodloužení metra jde do plánu Prahy

Třídění odpadu se rozšiřuje

Přátelství s Japonci trvá

Pozvánka do knihovny

Asociace průvodců zve na prohlídku Prahy

Do školky nanečisto

Za naší a africkou kulturou

Z Dlouhého lánu až na konec světa

Lovecký letohrádek v oboře býval malým hradem

Beachházená i v zimě

Včera neděle byla ...

Školáci pomohou počítat pražské veverky

Výročí v klášteře

Ocenění pro Dubový Mlýn

Ondřej Hejma: Jedu si po dvou kolejích

Zima na šestce: pro každého trochu jiná

Nekonečný úklid

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Ulice by mohly ožít restauracemi

Živnostenský odbor uložil pokuty za čtvrt milionu

Ze zastupitelských klubů

Radary na šestce: pokuty za 5 milionů

Na skleničku s velvyslanci

Praha 6 má další kamery, mají omezit hlavně vykrádání aut

O kamerovém systému s předsedou bezpečnostní komise Oldřichem Kužílkem

Prvňáčci byli u zápisů do škol

Školáci si vylepší učení díky grantu

Předzahrádky na Dědině: lidé nechtějí lavičky

Všímavý soused dopadl muže, který okrádal důchodce

V přízemí Skleňáku budou svatby i kavárna

Je lékařská péče na pohotovosti kvalitní?

V TyfloCentru Praha pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem

Lovecký letohrádek v oboře býval malým hradem

Místodržitelský letohrádek v Královské oboře je návštěvníkům Stromovky, jak je obora nazývána, dobře znám ve své novogotické podobě z první poloviny 19. století. Teprve nové zkoumání této zajímavé památky ukazuje, že se ve skutečnosti jedná o pozůstatky architektury mnohem starší, středověkého původu.

Ve Stromovce zřejmě stával malý hrad. Jeho vznik nepochybně úzce souvisí se založením Královské obory po roce 1261. Její zakladatel, král Přemysl Otakar II., zde pravděpodobně již tehdy dal postavit lovecký letohrádek. Jeho nejstarší vyobrazení na pohledech na Prahu z poloviny 16. století prokazují, že objekt tehdy ještě měl tři vysoké štíhlé věže. Přední znalec českých hradů doc. Tomáš Durdík, který se stavebnímu vývoji zdejšího hradního areálu věnuje, upozornil na podobu s královskými hrady posledních Přemyslovců.

V současné době stojí v areálu hradu vlastní budova letohrádku a západně od ní podlouhlá stavba s pozůstatkem okrouhlé věže, nepochybně jedné ze zmíněných tří věží hrádku. Objekt letohrádku skrývá pod novogotickou úpravou ve své podstatě gotické jádro, dosud blíže neprozkoumané. Středověký hrádek prošel výraznou přestavbou v letech 1495­1496 za krále Vladislava Jagellonského. Přestavbu tehdy provedla stavební huť Benedikta Rejta, působící na pražském hradě. Dodnes se z té doby zachovala okna i schodišťová věž s plastikou českého lva a iniciálou krále Vladislava (W). Další částečné dostavby se letohrádek dočkal za císaře Rudolfa II.

Jagellonskou přestavbou vznikl v době, kdy se nové hrady již přestávaly stavět, zajímavý a významný typ loveckého letohrádku. Zmíněná novogotická úprava v 19. století přetvořila vnější podobu stavby, ale vlastní hmotu hlavní budovy prakticky nezměnila. Význam hrádku v královské oboře v Bubenči zhodnotí a záhady spojené s jeho vývojem jistě osvětlí budoucí výzkumy, které si tato cenná kulturní památka určitě zaslouží.

Bubeneč ovšem tvořil nejen letohrádek s oborou, ale zejména starobylá obec. V písemných pramenech je poprvé připomínána na konci 12. století (roku 1197), ale archeologické nálezy dokazují, že je mnohem starší. Vesnici zemědělského charakteru tvořila řada dvorů i chalupářská zástavba. Už ve 14. století se mezi majiteli bubenečských usedlostí objevuje řada pražských měšťanů. Jejich počet se rozrostl v 16. a na počátku 17. století, kdy si zdejší statky s oblibou kupovali měšťané z Hradčan a Malé Strany. Hospodářství v těsném sousedství Pražského hradu a Pražských měst nesporně znamenalo důležitou a cennou investici.

Koncem 19. století se Bubeneč navíc stala oblíbeným letním sídlem Pražanů. Tehdy zde vznikla řada architektonicky zajímavých a hodnotných letohrádků a vil. Bohužel počátek sedmdesátých let minulého století přinesl neblahé zásahy do historické zástavby starého Bubenče. Tehdy bylo mnoho cenných staveb zbořeno, aby se uvolnilo místo pro objekty sloužící sovětským okupantům.

O všem, co z historické Bubenče zůstalo zachováno i co bylo zbytečně zbořeno, stejně jako o dalších otázkách stavebního vývoje Bubenče, přináší informace také "Kniha o Bubenči", vydaná v roce 2004 městskou částí k stému výročí jmenování Bubenče městem.

Michal Flegl

Lovecký letohrádek v Královské oboře má své základy někde ve 13. století a pod svou novogotickou úpravou skrývá dosud blíže neprozkoumané gotické jádro. Dnes se v objektu nachází archiv Národní knihovny.SMALL>

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz