www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200602.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

Prodloužení metra jde do plánu Prahy

Třídění odpadu se rozšiřuje

Přátelství s Japonci trvá

Pozvánka do knihovny

Asociace průvodců zve na prohlídku Prahy

Do školky nanečisto

Za naší a africkou kulturou

Z Dlouhého lánu až na konec světa

Lovecký letohrádek v oboře býval malým hradem

Beachházená i v zimě

Včera neděle byla ...

Školáci pomohou počítat pražské veverky

Výročí v klášteře

Ocenění pro Dubový Mlýn

Ondřej Hejma: Jedu si po dvou kolejích

Zima na šestce: pro každého trochu jiná

Nekonečný úklid

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Ulice by mohly ožít restauracemi

Živnostenský odbor uložil pokuty za čtvrt milionu

Ze zastupitelských klubů

Radary na šestce: pokuty za 5 milionů

Na skleničku s velvyslanci

Praha 6 má další kamery, mají omezit hlavně vykrádání aut

O kamerovém systému s předsedou bezpečnostní komise Oldřichem Kužílkem

Prvňáčci byli u zápisů do škol

Školáci si vylepší učení díky grantu

Předzahrádky na Dědině: lidé nechtějí lavičky

Všímavý soused dopadl muže, který okrádal důchodce

V přízemí Skleňáku budou svatby i kavárna

Je lékařská péče na pohotovosti kvalitní?

V TyfloCentru Praha pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem

Pozvánka do knihovny

Možná ne všichni víte, že Praha 6 má čtyři veřejné knihovny, které jsou pobočkami Městské knihovny v Praze. Jsou to 2 automatizované knihovny ­ v Břevnově (Bělohorská 56) a na Petřinách (Mahulenina 31) a 2 neautomatizované ­ v Bubenči (Čs. Armády 29) a na Dědině (Vlastina 13).

Knihovna na Petřinách byla automatizovaná nedávno, po dvouměsíčním uzavření se pro své čtenáře znovu otevřela v listopadu. Pokud jste ještě knihovnu nenavštívili, můžete to učinit v úterý 9 ­ 19 hod., ve středu a čtvrtek 12 ­ 19 hod., v pátek 9 ­ 15 hod. Kromě klasických knihovnických služeb, tj. půjčování knih a časopisů, můžou čtenáři bezplatně využívat i 2 počítače napojené na internet. Každý čtenář má nárok na l hodinu týdně.

Další novou službou, kterou přinesla automatizace knihovny, je možnost využívat elektronický katalog a vyhledat si literaturu v rámci celé sítě MKP. Čtenářský průkaz vydaný v automatizované knihovně MKP platí ve všech jejích automatizovaných pobočkách. Čtenáři z Petřin budou asi nejvíce navštěvovat blízkou knihovnu v Břevnově, která funguje jako automatizovaná už šest let.

Tato větší knihovna má otevřeno v úterý až pátek od 9 do 19 hod. a v sobotu od 9 do 12 hod.

V knihovně je čítárna novin a časopisů (asi 70 titulů) a také studovna s pěti počítači napojenými na internet, dvěma poslechovými místy (CD a MC) a s prezenčním fondem naučné literatury, určeným ke studiu v knihovně. Ve studovně je též kopírka. Další čtenářská místa jsou v samostatné místnosti pro děti, kde je umístěna dětská beletrie. Děti si zde někdy také hrají hry vypůjčené v knihovně. Břevnovská knihovna jako jediná na Praze 6 půjčuje též hudební CD (spolu s MC jich má kolem 2 tisíc).

Dejvická knihovna se, navzdory omezeným prostorům, může pochlubit obrovským počtem čtenářů (skoro 5 tisíc!) i bohatým knihovním fondem. Knihovna má zvlášť oddělení pro dospělé a pro děti. Oddělení pro dospělé je otevřeno takto: pondělí 12 ­ 19 hod, úterý, středa, čtvrtek 9 ­ 18 hod., pátek 9 ­ 15 hod. Oddělení pro děti má otevřeno pondělí, středa, čtvrtek od 12 do 18 hod., úterý a pátek od 9 do 15 hod.

Nejmenší knihovnou v Praze 6 je knihovna na Dědině. Knihovna má své stálé, věrné čtenáře, kteří ji navštěvují každý týden. Otvírací doba je pondělí, středa a čtvrtek od 12 do 18 hod., v úterý a pátek od 9 do 15 hod.

Do všech knihoven MKP se každý týden nakupují nové knihy, časopisy, příp. CD, MC. Každý si určitě najde "svou" knihu, "své" téma, něco, co ho zajímá  Pro školní třídy se po předběžné domluvě dají uspořádat knihovnicko-informační lekce i literární besedy.

PhDr. Daniela Popelková

Dejvická knihovna má k dispozici pouze omezené prostory, přesto ji navštěvuje téměř pět tisíc čtenářů. Ti využívají nejen bohatý knižní fond, ale také čítárnu novin a časopisů. Dejvická knihovna má zvlášť i oddělení pro dětské čtenáře.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz