www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200602.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

Prodloužení metra jde do plánu Prahy

Třídění odpadu se rozšiřuje

Přátelství s Japonci trvá

Pozvánka do knihovny

Asociace průvodců zve na prohlídku Prahy

Do školky nanečisto

Za naší a africkou kulturou

Z Dlouhého lánu až na konec světa

Lovecký letohrádek v oboře býval malým hradem

Beachházená i v zimě

Včera neděle byla ...

Školáci pomohou počítat pražské veverky

Výročí v klášteře

Ocenění pro Dubový Mlýn

Ondřej Hejma: Jedu si po dvou kolejích

Zima na šestce: pro každého trochu jiná

Nekonečný úklid

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Ulice by mohly ožít restauracemi

Živnostenský odbor uložil pokuty za čtvrt milionu

Ze zastupitelských klubů

Radary na šestce: pokuty za 5 milionů

Na skleničku s velvyslanci

Praha 6 má další kamery, mají omezit hlavně vykrádání aut

O kamerovém systému s předsedou bezpečnostní komise Oldřichem Kužílkem

Prvňáčci byli u zápisů do škol

Školáci si vylepší učení díky grantu

Předzahrádky na Dědině: lidé nechtějí lavičky

Všímavý soused dopadl muže, který okrádal důchodce

V přízemí Skleňáku budou svatby i kavárna

Je lékařská péče na pohotovosti kvalitní?

V TyfloCentru Praha pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem

Třídění odpadu se rozšiřuje

V Praze 6 přibyla další stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a častěji se budou vyvážet. Rozšířila se také možnost pro lidi, kteří chtějí ukládat krabice od nápojových kartonů do speciálních kontejnerů.

Praha 6 patří mezi městské části, ze kterých se odváží nejvíce tříděného odpadu. Od nového roku se separovaný odpad z centrální části Dejvic a Bubenče bude odvážet každý den, šestkrát v týdnu to nestačilo. "Odvoz sedmkrát týdně je rarita. Běžně odvážíme odpad jednou až čtyřikrát za týden a v některých městských částech o třídění nemají zájem vůbec," potvrzuje Miroslav Kastner z Pražských služeb, které odvoz odpadu zajišťují. Každodenně se bude vyvážet odpad také z Ladronky a Myslbekovy ulice.

Lidé mohou tříděný odpad ukládat do kontejnerů na 244 stanovištích a počty stále narůstají. "Vloni jich přibylo šest, vždy tam, kde si to lidé vyžádali," říká radní Jan Holický. Pracovníci radnice vybírají vhodná stanoviště. Žádosti o umístění kontejnerů pak projednává magistrát, který sběr tříděného odpadu financuje. Někdy se ovšem vhodné místo hledá velmi těžko. "Lidé mají zájem odpad třídit, ale většinou si nepřejí, aby kontejnery stály u nich před domem," říká radní. Například obyvatelé domů v Krohově ulici nechtěli poslouchat hluk "popelářských" vozů a kontejnery nakonec odmítli. Ve vilových čtvrtích jako je Hanspaulka se stanoviště často stěhují, protože místním vadí nepořádek, který se kolem kupí. "Pražské služby uklízejí dvakrát týdně každé stanoviště, ale pouze do vzdálenosti dvou metrů od kontejneru," vysvětluje radní Holický. Upozorňuje ale, že není možné, aby si lidé sami kontejnery přesunovali, stanoviště musí schválit dopravní inspektorát.

Nepořádek vzniká proto, že lidé si občas pletou stanoviště pro třídění odpadu se skládkou. "Najdeme tam koberce, kanape, lidé toho zneužívají," říká pracovnice úřadu paní Pokorná, která na kontejnery dohlíží. V Praze 6 je přitom řada sběrných dvorů, kam lze objemný odpad zdarma odvézt.

Pilotní projekt společnosti Eko-kom na sběr nápojových kartonů padl v Praze 6 na úrodnou půdu. Začalo se s osmdesáti kontejnery, koncem roku dalo hlavní město v dispozici dalších pět set. Z toho téměř stovka šla do Prahy 6, protože se jich lidé domáhali. "Dnes se mohou třídit nápojové kartony na dvou třetinách stanovišť," říká Holický. Paní Šišková ze společnosti Eko-kom potvrzuje, že letos se v Praze rozdělí dalších 500 nádob.

Kontejnery pro tříděný odpad jsou určeny soukromým osobám. Kromě ekologického aspektu si řada lidí uvědomuje, že třídit odpad se vyplácí finančně. Zatímco odvoz směsného odpadu z popelnic si platí sami, odvoz tříděného odpadu jde na účet magistrátu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz