www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200602.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

Prodloužení metra jde do plánu Prahy

Třídění odpadu se rozšiřuje

Přátelství s Japonci trvá

Pozvánka do knihovny

Asociace průvodců zve na prohlídku Prahy

Do školky nanečisto

Za naší a africkou kulturou

Z Dlouhého lánu až na konec světa

Lovecký letohrádek v oboře býval malým hradem

Beachházená i v zimě

Včera neděle byla ...

Školáci pomohou počítat pražské veverky

Výročí v klášteře

Ocenění pro Dubový Mlýn

Ondřej Hejma: Jedu si po dvou kolejích

Zima na šestce: pro každého trochu jiná

Nekonečný úklid

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Ulice by mohly ožít restauracemi

Živnostenský odbor uložil pokuty za čtvrt milionu

Ze zastupitelských klubů

Radary na šestce: pokuty za 5 milionů

Na skleničku s velvyslanci

Praha 6 má další kamery, mají omezit hlavně vykrádání aut

O kamerovém systému s předsedou bezpečnostní komise Oldřichem Kužílkem

Prvňáčci byli u zápisů do škol

Školáci si vylepší učení díky grantu

Předzahrádky na Dědině: lidé nechtějí lavičky

Všímavý soused dopadl muže, který okrádal důchodce

V přízemí Skleňáku budou svatby i kavárna

Je lékařská péče na pohotovosti kvalitní?

V TyfloCentru Praha pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem

Je lékařská péče na pohotovosti kvalitní?

Na adresu redakce Šestky přišly v poslední době dopisy, ve kterých čtenáři poukazují na práci lékařů na pohotovosti pro dospělé na Vítězném náměstí. Pan Vávra si stěžoval na "neprofesionální přístup lékařky vykonávající v inkriminované době pohotovostní službu, její nezúčastněný a povýšený přístup". Navíc byl přesvědčen, že mu lékařka nepředepsala účinné léky. Další pacientka byla nespokojena, protože jí služba neprovedla převaz po chirurgickém výkonu v nemocnici. Zeptali jsme se proto na odboru zdravotnictví městské části, jak je to s kvalitou péče na pohotovosti.

"Obě stížnosti obdržel i odbor zdravotnictví. Stížnost na neprovedení převazu byla řešena na úrovni odboru. Byla vyhodnocena jako neoprávněná, neboť ambulance na Vítězném náměstí je zřízena a vybavena jako pracoviště všeobecného typu, které neprovádí jiné úkony, než úkony akutní a neodkladné péče a v případě úrazů poskytuje pouze první pomoc.

Stížnost pana Jiřího Vávry předpokládá řešení z úrovně České lékařské komory. Stěžovatel bude vyrozuměn, aby se v této záležitosti obrátil na sdružení ČLK v Praze 6. K řešení odborných otázek výkonu lékařského povolání totiž není odbor zdravotnictví ÚMČ kompetentní. Dovolím si však tvrdit, že bude-li stížnost řešena z úrovně ČLK, nebude s největší pravděpodobností posouzena jako oprávněná, neboť lékařka, které se stížnost týká, postupovala lege artis, tedy z medicínského hlediska správně.

Z dosavadních kontrol odboru zdravotnictví provedených na pracovišti LSPP v Dejvicích vyplývá, že služby jsou konány jak lékaři tak sestrami v podstatě bez nedostatků. Za dobu provozování nedošlo k porušení smlouvy s m.č. Praha 6 a nebylo dosud možné vytknout provozovateli ani jiné nedostatky, včetně těch, které se týkají úrovně poskytované péče. Nevyskytl se žádný případ, který by musely řešit odborné orgány České lékařské komory."

Mudr. Jan Vesecký, vedoucí odboru zdravotnictví ÚMČ Praha 6

Poznámka redakce: Lékařskou službu první pomoci na Vítězném náměstí provozuje společnost Pragomedika na základě smlouvy s městskou částí. Do služeb LSPP je provozovatelem určován lékařský a střední zdravotnický personál přednostně ze zdravotnických zařízení, která působí v Praze 6. Pragomedika garantuje předepsané kvalifikační předpoklady sloužícího personálu i kvalitu poskytované péče. Tu kontroluje též odbor zdravotnictví městské části.

Služby LSPP: ve všední dny od 18 do 7 hodin následujícího dne, celý den o víkendu a svátcích Pro děti a dorost je pohotovost na poliklinice Pod Marjánkou 12.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz