www.praha6.cz
email

Bělohorská 174 těsně před dokončením

Vánoční besídka základní školy Bělohorská 174 a mateřské školy Bělohorská byla trochu výjimečná. Vystoupení dětí sledovali rodiče ve třídách staré budovy, přicházeli však již nově postaveným vchodem.

„Teprve včera večer jsme vybourali zeď, která přístavbu se školou spojuje,“ ukázala ředitelka školy Dana Hudečková na průchod, který vede do nově postavené školní kuchyně a jídelny.

Součástí předvánočního setkání byla prohlídka téměř dokončeného areálu. „Poslední úpravy by měly být hotové v lednu,“ předpokládá ředitelka Hudečková a dodává, že poslední práce komplikuje chladné zimní počasí. V průběhu šesti měsíců zde byla kromě kuchyně s jídelnou vybudována nová dvoupodlažní budova mateřské školy s prostornými třídami. Rekonstrukcí prošla původní budova základní školy. Dřevěný pavilon s učebnami, který byl ve velmi špatném technickém stavu, byl úplně zbourán. Původní budovu a nově postavené objekty propojují prosklené chodby, které zároveň oddělují nově upravenou zahradní mateřskou školu s dětským hřištěm od zahrady základní školy. Do rekonstrukce a dostavby základní a mateřské školy Bělohorská městská část investovala 31 milionů korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz