www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200602.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

Prodloužení metra jde do plánu Prahy

Třídění odpadu se rozšiřuje

Přátelství s Japonci trvá

Pozvánka do knihovny

Asociace průvodců zve na prohlídku Prahy

Do školky nanečisto

Za naší a africkou kulturou

Z Dlouhého lánu až na konec světa

Lovecký letohrádek v oboře býval malým hradem

Beachházená i v zimě

Včera neděle byla ...

Školáci pomohou počítat pražské veverky

Výročí v klášteře

Ocenění pro Dubový Mlýn

Ondřej Hejma: Jedu si po dvou kolejích

Zima na šestce: pro každého trochu jiná

Nekonečný úklid

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Ulice by mohly ožít restauracemi

Živnostenský odbor uložil pokuty za čtvrt milionu

Ze zastupitelských klubů

Radary na šestce: pokuty za 5 milionů

Na skleničku s velvyslanci

Praha 6 má další kamery, mají omezit hlavně vykrádání aut

O kamerovém systému s předsedou bezpečnostní komise Oldřichem Kužílkem

Prvňáčci byli u zápisů do škol

Školáci si vylepší učení díky grantu

Předzahrádky na Dědině: lidé nechtějí lavičky

Všímavý soused dopadl muže, který okrádal důchodce

V přízemí Skleňáku budou svatby i kavárna

Je lékařská péče na pohotovosti kvalitní?

V TyfloCentru Praha pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem

Prvňáčci byli u zápisů do škol

První a druhý únorový den se vydali k zápisům rodiče s budoucími prvňáčky. Na řadě škol čekalo děti příjemné uvítání. Na Hanspaulce je, aby se nebály, čekal Ferda Mravenec, na Červeném Vrchu byli jako v pohádkovém hradu.

V době uzávěrky ještě nebyly známé počty dětí zapsaných na jednotlivé školy. Podle slov ředitelů však letos nedojde k výraznému poklesu počtu prvňáků. "Máme přibližně stejně dětí jako vloni," řekl J. Kitzberger ze ZŠ nám. Interbrigády. Ředitelé zároveň oceňují, že rodiče si školu pečlivě vybírají a rozhodují se podle nabízených programů a vlastních preferencí. "Do naší školy se přihlásilo dvacet dětí z jiné spádové oblasti," uvedla například ředitelka ZŠ Hanspaulka M. Pojerová. Pouze spádová škola má ovšem povinnost dítě do školy přijmout. Podle ředitelů škol se i letos potvrdil trend, že rodiče dětí, kterým bude šest let letos v červenci a později, žádají o roční odklad školní docházky. Zvláště, pokud jsou tyto děti slabší a fyzicky méně vyspělé, volí rodiče tuto cestu.

 

Na ZŠ E. Destinnové mohly děti u zápisu předvést, zda již umí číst nebo počítat.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz