www.praha6.cz
email

ZŠ Norbertov pořádá svůj 1. ples

Společenský večer s tancem a tombolou pořádá ZŠ Norbertov ve Střešovicích.

Hudební skupina „Rotace“ zahájí 21. ledna v 19 hod. ve velké školní jídelně 1. norbertovský ples. 

Zváni jsou všichni příznivci školy, hlavně rodiče žáků, bývalí absolventi školy (kteří se rádi vracejí na místo činu) a současní i bývalí pracovníci školy.

Po dnu otevřených dveří v listopadu se děti, učitelé a rodičovská veřejnost vzápětí dočkali tradiční Adventní slavnosti. V prosinci se již desátým rokem otevřely brány této historické školní budovy a provoněná sváteční škola přivítala hosty. Ti měli možnost shlédnout bohatý kulturní program složený ze scének, písniček a tanečků s vánoční tématikou. Děti prodávaly své výrobky – vánoční ozdoby, dárečky i keramiku. V „adventní kavárničce“ obsluhovali šesťáci žíznivé a vyhládlé hosty. Děti samy moderovaly svůj program, hostesky prováděly celou budovou.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz