www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200601.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Soutěž letadel pomůže snížit hluk

Barokní zámeček sloužíval nemocným

"Nový" Hendlův dvůr zachová restauraci a náměstíčko

Vánoce Prahy 6 se líbily dětem i dospělým

Gymnasté z Dlabačova jsou nejlepší v republice

Waldorfské třídy: přednášky i jarmark

Mistrovské tituly ve squashi na Strahov

V zimě do muzea zlaté horečky

Den otevřených dveří v ZŠ náměstí Interbrigády

Varhany pro klášter se staví, sbírka se plní

Účastníci osvobození mohou žádat o příspěvek

Takový byl rok 2005 v Praze 6...

Kovoví andělé v kavárně

Opravené zvoničce chybí strom

Vyšší přídavky, nový správní řád

Novoroční rozhovor se starostou Tomášem Chalupou

Dělení peněz pro letošní rok: nejvíce dostanou školy

Radnice dá práci nezaměstnaným a bezdomovcům

Ze zastupitelských klubů

Zápisy do prvních tříd základních škol letos v jednotně v únoru

Nemocniční lůžka pro Prahu 6

Po Ořechovce se již jezdí mnohem pomaleji

Václav Havlíček rektorem ČVUT

Městská část prodala poslední půdy

Florbalisté zabodovali v anketách o nejlepší hráče

Blikající přechod v Ruzyni chrání hlavně děti

Ještě letos budou lidé nakupovat v Šestce

Máchovská zření Františka Doležala

"Nový" Hendlův dvůr zachová restauraci a náměstíčko

Projekt na přestavbu Hendlova dvora se dočkal úprav. Společnost Skanska, která se chystá z objektu historické památky vytvořit obytný komplex, přehodnotila své plány. Projekt je nyní citlivější k okolí. "Majitel upravil projekt tak, aby respektoval požadavky městské části," říká radní Jiří Hermann.

Hendlův dvůr je již několik let v dezolátním stavu a je nutné s tím něco udělat. K původně předloženému návrhu Skansky, vlastníka dvora, však měla výhrady radnice Prahy 6 a protestovala proti němu i občanská sdružení. Vedení radnice je nyní spokojeno s tím, že se podařilo splnit nároky, které městská část měla na definitivní podobu přestavby. Podle ředitelky rezidenčního developmentu společnosti Skanska Nadi Ptáčkové považovala firma za životaschopný i původní projekt. "Chceme nicméně svoji činnost koordinovat se všemi dotčenými stranami, proto jsme zvážili jejich připomínky. Podařilo se najít velmi kvalitní kompromis," uvedla Naďa Ptáčková a dodala: "Akceptovali jsme některé návrhy, které přinesly další nepředpokládané náklady," dodává.

 

 

Radní Jiří Hermann se domnívá, že změny jsou přínosné i pro samotný projekt. "Nový návrh vjezdu do areálu již nebude obtěžovat celé sídliště a nebude ani atakovat stávající křižovatku," uvádí radní Hermann. Radnice nesouhlasila s problematickým napojením do křižovatky, navíc v místech, kde se připravuje nová autobusová zastávka. Vjezd do areálu dvora a poté do podzemních garáží bude nyní společný s vjezdem pro zásobování místní samoobsluhy. Restaurace, která byla léta v Hendlově dvoře v provozu, se časem znovu dočká otevření. "Po dohodě s investorem se podařilo dosáhnout toho, že restaurace i předzahrádka zůstane zhruba v původní velikosti," vysvětluje radní Jiří Hermann. Předtím byl totiž hostinec navržen na třetině bývalé plochy, pouze s malým dvorečkem. Cílem bylo minimalizovat její provoz, a tím eventuální hluk.

Nový návrh také přistupuje mnohem citlivěji k památkové hodnotě dvora. Minulé plány měly rozbít zadní stranu objektu bývalého špejcharu. Díky spojovacímu krčku historické zdi zůstanou zachovány. "Je to přijatelné řešení," říká Bohumil Beránek, vedoucí odboru územního rozvoje radnice. Dodává, že městská část také objednala studii, která by dořešila prostor historické návsi od obchodu po kapličku a kostel. "Řešení má podpořit skutečnost, že v nové zástavbě zůstane původní historické jádro, tedy fara, Hendlův dvůr, kostel, hřbitov. Dokonce se uvažuje o vrácení historického rybníčku do tohoto prostoru," říká Beránek.

Upravený projekt Hendlova dvora podporuje i OS Hanspaulka. Jeho zástupce pan Mentberger se totiž obává, že protahování celého řízení jenom povede k další devastaci objektu.

 

 

Skanska se po celou dobu zajímala o názory občanských sdružení. "Než jsme zahájili projednávání upraveného projektu, snažili jsme se o shodu všech zainteresovaných stran. Víme, že místní lidé více vnímají specifiku lokality a její atmosféru. Cílem všech je ale neprodlužovat agónii Hendlova dvora, a tak k tomu snad přistoupí i občanská sdružení," doufá Naďa Ptáčková.

Jediným odpůrcem je nyní OS přátel Hendlova dvora. Změny v projektu na jeho postoj nemají vliv. "Naše sdružení bude jednoznačně stát na pozici, že je nutné uchránit Hendlův dvůr před snahou jej zničit. Chceme, aby město Praha památku koupilo a po citlivé rekonstrukci ji pronajalo ke kulturním projektům," říká Michal Pokorný, zástupce sdružení.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz