www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200601.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Soutěž letadel pomůže snížit hluk

Barokní zámeček sloužíval nemocným

"Nový" Hendlův dvůr zachová restauraci a náměstíčko

Vánoce Prahy 6 se líbily dětem i dospělým

Gymnasté z Dlabačova jsou nejlepší v republice

Waldorfské třídy: přednášky i jarmark

Mistrovské tituly ve squashi na Strahov

V zimě do muzea zlaté horečky

Den otevřených dveří v ZŠ náměstí Interbrigády

Varhany pro klášter se staví, sbírka se plní

Účastníci osvobození mohou žádat o příspěvek

Takový byl rok 2005 v Praze 6...

Kovoví andělé v kavárně

Opravené zvoničce chybí strom

Vyšší přídavky, nový správní řád

Novoroční rozhovor se starostou Tomášem Chalupou

Dělení peněz pro letošní rok: nejvíce dostanou školy

Radnice dá práci nezaměstnaným a bezdomovcům

Ze zastupitelských klubů

Zápisy do prvních tříd základních škol letos v jednotně v únoru

Nemocniční lůžka pro Prahu 6

Po Ořechovce se již jezdí mnohem pomaleji

Václav Havlíček rektorem ČVUT

Městská část prodala poslední půdy

Florbalisté zabodovali v anketách o nejlepší hráče

Blikající přechod v Ruzyni chrání hlavně děti

Ještě letos budou lidé nakupovat v Šestce

Máchovská zření Františka Doležala

Zápisy do prvních tříd základních škol letos v jednotně v únoru

Někteří budoucí prvňáčci našli školní brašnu pod vánočním stromečkem. Nyní je i rodiče čeká další krok k nástupu do školy ­ zápis do první třídy.

Letošní zápisy proběhnou na všech základních školách městské části v jednotném termínu, a to 1. a 2. února v odpoledních hodinách. Na společném datu se po poradě shodli ředitelé všech škol. Přesný čas zápisu si škola určí podle svých podmínek a zveřejnění jej na své škole. K zápisu rodič nebo zákonný zástupce dítěte potřebuje občanský průkaz a rodný list budoucího školáka.

Dosavadní pravidla pro zápis zůstávají v platnosti: zákonní zástupci nejsou při volbě školy, na níž bude jejich dítě plnit povinnou školní docházku, vázáni místem bydliště. Mohou si tedy vybrat kteroukoli základní školu. Z druhé strany, povinnost dítě přijmout má ovšem pouze tzv. spádová škola, která je určena podle místa trvalého pobytu dítěte obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

Nabídka škol v Praze 6 je značně pestrá a i jejich kapacita je dostatečná. V Praze 6 jsou školy se zaměřením na jazyky, sport, výtvarnou výchovu, některé uplatňují prvky waldorfské pedagogiky nebo montessori systému.

Pro základní informaci uvádíme stručný přehled jejich zaměření. Ti, kdo mají přístup k internetu, mohou získat užitečné informace o školách v Praze 6 na adrese www.praha6.cz (oblast Školství a vzdělávání ­ základní školy), kde jsou také uvedeny jednotlivé internetové stránky.

Informace poskytnou i ředitelé základních škol, případně pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 na telefonním čísle 220 189 111.

Základní školy v Praze 6 a jejich specializace

ZŠ Benita Juáreze sportovní třídy od 6. ročníku: baseball, atletika, florbal, stolní tenis, od 3. třídy rozšířená výuka (RV) angličtiny
ZŠ Červený vrch

matematické a přírodovědní třídy od 6. ročníku, bezbariérová škola

ZŠ Dědina od 3. ročníku třída s RV angličtiny, třídy s prvky waldorfské pedagogiky
ZŠ Emy Destinnové od 3. ročníku RV angličtiny, francouzštiny, němčiny
ZŠ Hanspaulka etika ­ prosociální výchova (1. stupeň)
ZŠ J. A. Komenského 5 specializovaných tříd pro děti se specifickými poruchami učení, od 3. třídy RV angličtiny, od 6. třídy RV matematiky a přírodovědy
ZŠ Marjánka (pouze od 3. ročníku) RV angličtiny, třídy sport. gymnastiky, od 6. ročníku třídy kopané
ZŠ Na Dlouhém lánu sportovní hokejové třídy od 5. ročníku, 1 třída s montessori prvky
ZŠ nám. Interbrigády rozvoj tvořivosti, výtvarné třídy od 6. roč.
ZŠ nám. Svobody 2 umělecká řemesla
ZŠ Norbertov RV angličtiny od 3. třídy, němčina od 6. třídy
ZŠ Petřiny-jih basketbalové a atletické třídy od 4. ročníku
ZŠ Petřiny-sever výtvarné třídy od 6. ročníku
ZŠ Pod Marjánkou rozšířená výuka angličtiny od 3. třídy, dále němčina, francouzština španělština od 6. ročníku
ZŠ T. G. Masaryka projekt Tvořivá škola

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz