www.praha6.cz
email

Poradna pro duševně nemocné.

Občanské sdružení Fokus Praha – region západ otevřelo novou službu pro duševně nemocné.

Jedná se o Informačně poradenské centrum, které nabízí jednorázové sociální poradenství, doprovody na úřady, informace o službách pro duševně nemocné, atd. Kontakt může být anonymní.

V případě zájmu se na Informačně poradenské centrum můžete obrátit osobně – na adrese Komunitní centrum Břevnov, Meziškolská 2, Praha 6 – Břevnov, nebo telefonicky – na telefonech 233 354 547 a 777 800 387. Každé pondělí a úterý od 9 do 16 hod.jsou k dispozici kontaktní pracovnice Klára Golová a Lucie Lankašová. Kontaktní emailová adresa je: ipc-zapad@fokus-praha.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz