www.praha6.cz
email

ROSA – Informační a poradenské centrum pro ženy – oběti domácího násilí

ROSA – Informační a poradenské centrum pro ženy – oběti domácího násilí.

poskytuje bezplatné psychosociální poradenství, konzultace s právničkou, skupinovou terapii. Ke konzultacím a vstupním pohovorům je nutné se telefonicky objednat na čísle 241 432 466. ROSA provozuje i krizovou telefonní linku pro oběti domácího násilí 602 246 102. www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz