www.praha6.cz
email

Ve školce křtili knížku o výchově

Ve Waldorfské mateřské škole v Dusíkově ulici připravují různé akce pro rodiče, jedna z posledních však byla výjimečná. V listopadu křtili knížku o výchově nejmenších dětí.

Zajímavá kniha „Průvodce péčí o děti od 1 do 4 let“ od autorek P. Bom a M. Huber vznikla za pomoci nizozemské nadace Helias a vydalo ji nakladatelství Fabula. Křest se uskutečnil v rámci semináře a přednášek pro rodiče na téma „Co pomáhá vývoji dítěte?“. Kmotři knížku tak jako malé děťátko položili do košíku, pohoupali a posypali okvětními lístky z růží. Popřáli jí, aby se dostala do rukou co nejširší veřejnosti.Určena je zejména těm, kdo mají zájem více přemýšlet o otázkách výchovy a nést větší zodpovědnost za život svých dětí. Obsah knihy nejlépe vyjadřuje citát: „Nejlepší, co můžeš svému dítěti dát, jsou kořeny a křídla.“ Učitelka Ivana Šatopletová z waldorfské školky k tomu říká: „Měli bychom se snažit pečovat od nejútlejšího dětství o obojí. Na jedné straně dávat lásku, zřetelnost požadavků a bezpečí, na straně druhé pak prostor pro samostatné objevování světa.“

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz