www.praha6.cz
email

Rozhodnutí o garážích v lednu

O stavbě podzemních garáží pod částí Puškinova náměstí budou zastupitelé rozhodovat až příští rok. Odborné komise nejprve posoudí dvě obsáhlé studie, které hodnotí a navrhují všechna místa, kde by bylo možné a vhodné garáže vybudovat.

„Radnice netrvá na tom, že garáže musí být právě na Puškinově náměstí,“ sdělila místostarostka Trnková. Připomínky k materiálu mají komise vypracovat do konce ledna. Zastupitelé termín posunuli proto, aby si všechny kluby měly možnost přizvat své odborníky. Jednání se prostřednictvím členů komisí mohou účastnit i občanská sdružení.

Obě studie obdrželi též zástupci petentů, kteří s transparenty proti podzemnímu parkování znovu protestovali na jednání zastupitelstva. Podle jejich tvrzení si většina místních lidí garáže nepřeje a nebude je používat. Vyčítají též radnici, že ještě nestanovila cenu, za kterou by lidé v garážích mohli parkovat. „Kolik bude parkovací místo stát, můžeme říci v okamžiku, kdy budeme mít zpracovanou určitou úroveň projektu,“ vysvětluje místostarostka. „Každá lokalita má svoje specifika, například hloubku založení nebo způsob odvětrání.“ V současné době taková úroveň projektu neexistuje. Radnice totiž projektovou přípravu na žádost petice občanů zastavila.

V opozici proti protestujícím občanským sdružením je nedávný výzkum mezi obyvateli. Podle něj si podzemní garáže přeje přes 80 procent obyvatel Prahy 6 z více než dvou tisíc oslovených občanů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz