www.praha6.cz
email

100 a 101 let slavili obyvatelé domova

V Domově důchodců v Šolínově ulici byl důvod k oslavám. Paní Marie Štěrbová oslavila v říjnu 101 let.

Stala se nejen nejstarší obyvatelkou domova, ale i nejstarší občankou Prahy 6. Paní Marii přišel pevné zdraví popřát také starosta Tomáš Chalupa. Vyzvídal recept paní Štěrbové na dlouhověkost. Ta se přiznala, že celý život žila velmi střídmě, nepila alkohol ani nekouřila. Na svůj věk je velmi čilá.

Velké životní jubileum, rovných 100 let oslavil také na začátku listopadu pan Vladimír Dobrovodský, který v domově žije necelé dva roky. Společně s ním oslavila narozeniny jeho velká rodina, která jej pravidelně navštěvuje.
 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz