www.praha6.cz
email

Norbertovské babí léto.

Počátek školního roku na ZŠ Norbertov probíhal ve znamení úspěchu.

Žáci třetí třídy převzali ocenění za 1. místo ve výtvarné soutěži „Město, kde žiji“.  K úspěchu svých mladších spolužáků se připojili i žáci 9. tříd R. Horyna a M. Richterová s 1. místem ve znalostní soutěži „Putování šestkou“. Vilová část starých Střešovic se na podzim stala dějištěm 2. ročníku závodů v orientačním běhu. Start i cíl byl ve dvoraně školy. Že jsou děti z Norbertova nejen sportovci, ale i šikovné a výtvarně nadané, bylo patrné na Břevnovském posvícení, kde měla škola svůj stánek se zdobenými perníčky, drobné keramické předměty, malované sklo, fotografie či trička.

Atmosféru školy lze lépe poznat 10. 11. během Dne otevřených dveří.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz