www.praha6.cz
email

Městská část pokvete i příští rok

Starosta Tomáš Chalupa společně s nizozemskou velvyslankyní, paní Idou Leonore Van Veldhuizen-Rothenbücher založili první květinové záhonky pro příští rok. V zahradnických zástěrách zasadili do země na Vítězném náměstí první řádku tulipánových cibulek, které zde vykvetou na jaře.

Nizozemská velvyslankyně připomenula holandské přísloví, které říká: „Řekni to květinou,“ a znamená nejen vyjádření pocitu, ale i vztahu. „Jsem ráda, že se mohu podílet na zkrášlení Prahy 6, kterou mám moc ráda, protože tu vlastně bydlím,“ řekla velvyslankyně. Starosta Tomáš Chalupa prozradil, že akce je jakýmsi začátkem užší spolupráce mezi Prahou 6 a velvyslanectvími na jejím území.

Podzimní výsadbou cibulovin a dvouletek, převážně macešek, pokračuje obecní program Šestka kvete. Dvacet nových záhonů rozmístěných po městské části mělo již na jaře velký ohlas u veřejnosti. Letos na ně bude vysazeno více než 140 tisíc květin – tulipánů, narcisů, hyacintů, modřenců a krokusů. Na Vítězném náměstí by příští rok mělo vykvést 26 tisíc tulipánů. Radní doufají, že si lidé na květinovou výzdobu zvykli a přestanou ji někteří vnímat jako možnost, jak přilepšit své zahrádce. V minulosti se stávalo, že se záhonky, které měly být ozdobou, stávaly středem zájmu vandalů.

Velvyslankyni z Nizozemí, ze země tulipánů, přizval starosta Tomáš Chalupa, aby spolu s ním založila nové záhony pro příští rok.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz