www.praha6.cz
email

Lidé v Liboci archeopark nechtějí

Přímo v areálu archeologického parku v Liboci se konala veřejná diskuze o jeho budoucnosti. Více než třicet místních obyvatel využilo možnost říci svůj názor zástupcům radnice i sdružení Archaia, které park provozuje. Jejich postoj byl jednotný a nekompromisní: „Archaiu v této podobě tady už nechceme.“

O veřejné debatě rozhodlo vedení radnice poté, co si místní stěžovali na chátrající budovy, které stojí na pozemku  archeoparku a hyzdí okolí. „Přímo z obýváku koukáme na tu hrůzu,“ řekla paní Valešová. Její dům sousedí s parkem, kde stojí polozbořená ruina beze střechy, zakrytá černou plachtou. „Z počátku jsme byli rádi, že se tu něco děje. Před deseti lety Archaia pořádala letní tábory pro děti, ale poslední roky s ní máme jen negativní zkušenosti,“ dodala. Nestěžují si jen místní. Nad zchátralými domy v této lokalitě se podivují i nedělní turisté mířící do Hvězdy nebo do libockého kostela.

Obyvatelé Liboce přišli v mrazivém dopoledni debatovat se zástupci radnice o budoucnosti archeologického parku v jejich sousedství.

O zanedbané objekty se původně měla starat Archaia, která podle smlouvy pozemek městské části zdarma užívá. Sám předseda sdružení Petr Juřina přiznává: „Zkrachovalo to na penězích, nedávali jsme je sem tak rychle, jak bychom potřebovali. Měli jsme představu, že seženeme více ze sponzorských peněz a grantů,“ řekl.

Zachránit projekt Archai mohla pouze mnohamilionová investice ze strany městské části. Dotovat park z městských peněz starosta odmítl, „Deset milionů z daní sta tisíc občanů městské části sem prostě nedám,“ řekl. Se záchranou Archaii nesouhlasili ani libočtí. „Ztratili jsme k nim důvěru,“ shodli se. Nejvíce se lidé obávali, aby radnice celý objekt neprodala. „Nechceme, aby tu někdo postavil nějaký klub, restauraci nebo snad panelák,“ byl častý argument přítomných občanů. „Když zůstane pozemek v majetku městské části, máme pocit, že se na radnici můžeme obrátit o pomoc,“ dodávali libočtí. Jejich přání, které podpořil starosta Chalupa, ostatní radní i někteří členové kulturní komise, je vytvořit v místě odpočinkovou zónu, která by sloužila všem. Starosta zároveň přislíbil, že rozpadlou budovu nechá městská část zbourat. Druhý, zachovalejší domek, nechá po dohodě s místními radnice opravit. Záchranný plán tak nedosáhne původní sumy blížící se k deseti milionům. V této souvislosti musí radnice zároveň vypořádat své smluvní závazky se společností Archaia. Podle pravidel nastavených v roce 1994 by měla Archaia prostor bezplatně užívat ještě dalších 25 let.

Území parku není originálním archeologickým nalezištěm, pouze místem, kde sdružení Archaia, zaměřené na archeologii a její přiblížení veřejnosti, působí. 

Zchátralou budovu v parku nechá radnice na přání obyvatel zbourat.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz