www.praha6.cz
email

Třídění odpadů je ekologické i ekonomické

Každý občan ČR vyprodukuje ročně zhruba 150 až 200 kilogramů odpadů. V celé republice to za jediný rok představuje stěží představitelné množství až 2 miliony tun odpadů všeho druhu. Jak uniknout před odpadovou lavinou, která doslova visí nad našimi hlavami? Recept je zdánlivě jednoduchý: odpad třídit, a tím ho alespoň zredukovat na polovinu.

Z analýzy domovních odpadů plyne, že ve 200 kg odpadů, které ročně vyprodukujeme, je zhruba 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla, 5 kg kovů a asi 1,4 kg nápojových kartonů. Všechny tyto suroviny lze znovu využít, je-li odpad správně tříděn. A nadějnou zprávou je, že množství vytříděného odpadu každý rok stoupá.

Tradiční surovinou, vhodnou k recyklaci, je papír. Celulózové vlákno je možné využít až sedmkrát, v papírnách se přidává do směsi na výrobu nového papíru. Recyklovaný papír se používá na výrobu novin, lepenkových krabic, toaletního papíru. Ještě vděčnější surovinou je sklo, které lze používat prakticky donekonečna. Z vytříděného a rozdrceného skla se vyrábějí láhve na minerálky a pivo. Plasty se zpracovávají různými technologiemi podle druhu. PET lahve se po rozemletí používají na výrobu koberců, netkaných textilií či jako výplň do spacáků a zimních bund, z igelitových sáčků a tašek se dělají fólie a polystyren je vhodný k přeměně na speciální cihly. A konečně nápojové kartony lze recyklovat třeba na stavební izolaci.

Stále více měst je už zapojeno do systému EKO-KOM. Princip je jednoduchý: společnost EKO-KOM, a.s. vybírá od výrobců a dovozců poplatky za uvedení obalu na trh a z utržených peněz vyplácí odměny obcím, přísně podle množství odpadu, které jejich obyvatelé vytřídí. Třídit odpad se tedy každé obci jednoznačně vyplácí. Z celorepublikových průzkumů nicméně vyplývá, že zatímco sběrná místa pro třídění odpadu jsou stále dostupnější, skutečné využití občany zatím zaostává. Změnit tento stav by měla tříletá propagační kampaň, která letos běží již druhým rokem.

Symbolem ekologického i ekonomického nakládání s obaly je takzvaný Zelený bod, dvě propletené zelené šipky v kruhu. Značka na výrobcích informuje o tom, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek společnosti EKO-KOM, a tedy v ceně výrobku jsou zahrnuty náklady spojené s tříděním a recyklací. Koupě výrobku se Zeleným bodem proto znamená, že kupující obalem nezatíží životní prostředí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz