www.praha6.cz
email

Pomohou Hanspaulce pobytové ulice?

Obyvatelé Hanspaulky volají po zklidnění houstnoucí dopravy ve vilové čtvrti. Na zářijovém setkání se zástupci radnice se ozývaly dokonce hlasy občanů požadující zákaz průjezdu ulicí Na Pískách. Někteří si přejí zavedení rezidenčních zón a vybudování pobytových ulic.

Podle řady obyvatel se stále zhoršuje provoz v ulici Na Pískách. Řidiči se cestou přes Hanspaulku vyhýbají Vítěznému náměstí a přetížené Evropské, na kterou se napojují až na Bořislavce nebo pokračují na Ořechovku. Přestože je do ulice Na Pískách zákaz vjezdu automobilů nad 3,5 tuny, řada řidičů jej nerespektuje a není v silách policie dodržování zákazu stabilně kontrolovat. „Zakázat auta nelze, ale máme několik variant, jak situaci zlepšit,“ říká místostarostka J. Trnková. Podle ní se problémy výrazně zlepší až po výstavbě Městského okruhu, Pražského okruhu a objezdu Vítězného náměstí. Nicméně radnice nechce tak dlouho čekat. Jedním z uvažovaných řešení je učinit taková dopravní opatření, aby průjezd Hanspaulkou nebyl pro řidiče zajímavý. Tomu by předcházelo zpracování dopravní studie s cílem prověřit, zda je možno v některých místech průjezd přesměrovat a kterými komunikacemi. „S tímto řešením váháme. Prospělo by ulici Na Pískách, na druhou stranu by mohlo způsobit komplikace v přilehlých komunikacích,“ říká Trnková.

Občané by nejraději vyhnali dopravu z Hanspaulky úplně. Navrhují zavedení pobytových ulic. Ty znamenají omezený pohyb aut v ulici a absolutní přednost chodců. Někde by však  muselo dojít i na zásadní stavební úpravy (vozovka i chodník v jedné úrovni). Na setkání s radnicí lidé navrhovali pro takovou úpravu například ulici Vostrovskou, Vilímovskou nebo Sušickou. „Zřízení pobytových ulic vyžaduje obrovské investice, znamená kompletní předělání konstrukce ulice. Tam, kde je to možné, bychom to chtěli realizovat,“ říká místostarostka. Prozatím radnice připravuje umístění delšího stavebního prahu Na Pískách, který by dopravu zpomalil a  zajistil bezpečnější podmínky pro přecházení.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz