www.praha6.cz
email

Bělohorská 174 dokončena

Veselým tanečkem a pásmem říkanek oslavily děti se svými učitelkami otevření nové mateřské školy na Bělohorské 174. Společně s moderní budovou školky byla dokončena také kuchyně a jídelna, která slouží žákům základní školy ve stejném objektu. Oblast Bílé Hory má po roce a půl, kdy trvaly stavební práce, jedno z nejlepších školních zařízení v Praze 6.

Rodiče, kteří před šestnácti měsíci nevěřili, že radnice nenechá školu i školku zavřít, děkovali jejím zástupcům za investici. „Jsem rád, že opravená škola i nová školka zůstala pro rodiče atraktivní, letos se zvedl počet nových žáků,“ řekl starosta Tomáš Chalupa. Celá rekonstrukce stála radnici téměř 28 milionů korun a zahrnovala již dřívější rekonstrukci staré budovy školy pro 1.stupeň a demolici dvorního pavilonu. Na jeho místě teď stojí nová dvoupatrová mateřská škola. Obě budovy spojuje školní jídelna a kuchyně, která vaří i pro školku. „Na poměrně malém prostoru se podařilo spojit mnoho věcí,“ říká ředitelka Hudečková, která se nebojí těsného soužití školy se školkou. „Je to výhoda pro některé rodiče, kteří tak mají děti v jednom místě,“ říká. „Kolektivy učitelek spolupracují, využívají i prostory bývalé školky, kam nyní chodí děti do družiny.“ Na nové školce si cení moderních prvků jako prosklené stěny, kterou učitelky vidí na děti do koupelny, nebo nábytku navrženého na míru.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz