www.praha6.cz
email

Do skalního bludiště i na houby 

První zářijový výlet bude dne 10. září do okolí Mšena, podíváme se na Prolezovačky, na Vyhlídky a do skalní bludiště. Odjezd bude rychlíkem v 7:23 hodin z hlavního nádraží, sraz na Hradčanské na nástupním ostrůvku tramvaje číslo 26 směr Hlavní nádraží v 6:15 hodin. S přestupy ve Všetatech a v Mělníce dojedeme do Mšena (pěší cesta je dlouhá asi 8 km).

O týden později dne 17. září si zajedeme na houby k Domašínu (sraz a odjezd z Prahy – Hlavního nádraží v 6:27 hodin). 24. září zamíříme na výlet zase do Mšena k Pokličkám (cesta bude dlouhá asi 12 km), sraz stejně jako na výletu 10. září.

8. října se  podíváme ke Zbirohu na Čertovu skálu a Světovinu, sraz bude na Hradčanské na nástupním ostrůvku tramvaje číslo 20 v 7:30 hodin a odjedeme rychlíkem v 8:20 hodin (cesta je od nádraží dlouhá 14 km, pokud využijeme místního autobusu, bude dlouhá jen 10 km, je náročná).

Vok Malínský, 235 359 889

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz