www.praha6.cz
email

Benefiční koncert skupin Jablkoň a Spirituál kvintet 18. září v klášterní zahradě Domova sv. Karla Boromejského v Řepích

Domov sv. Karla Boromejského pořádá třetí zářijovou neděli benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován na koupi polohovacích postelí pro pacienty Domova, jimiž jsou staří nemocní lidé. Koncert se uskuteční v prostorách klášterní zahrady, která bude připravena přivítat víc jak dva tisíce návštěvníků.

Koncertu  předchází happening v parku Ladronka 14. září od 14 do19 hodin. Jeho cílem je upozornit na potřebu polohovacích postelí pro nemocné staré lidi, kteří jsou pacienty Domova sv. Karla Boromejského. Kolemjdoucí, budou mít možnost závodit na starých nemocničních postelích a vyzkoušet si jejich vlastnosti a (ne)pohodlnost.

Domov sv. Karla Boromejského je církevní zařízení, v němž se spojují čtyři světy a vytvářejí tak zcela ojedinělý projekt. Jsou to řeholnice Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, věkem pokročilí a nemocní lidé, odsouzené ženy a civilní zaměstnanci. Tyto světy se setkávají v prostorách Domova, aby spoluvytvářely prostředí vzájemné služby a spolupráce.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz