www.praha6.cz
email

Kaštan má muzeum nedávné hudby

Historické kytary, klávesy a další nástroje, na nichž vznikala československá populární hudba, zůstávaly donedávna od uložené v archívu. Nyní se znovu ukáží veřejnosti. Popmuseum, které z Janáčkovy síně v Besední ulici vyplavila voda, našlo od září útočiště v KC Kaštan.

Součástí jediného muzea tohoto žánru v Čechách je trvalá expozice elektrických hudebních nástrojů čs. výroby nebo hudebníky u nás používaných. „Ty nejvzácnější budou za sklem, některé budou viset od stropu dolů. Jinak si lidé mohou prohlédnout zblízka ukázky různých vývojových typů nástrojů pro určitá období,“ říká Aleš Opekar, který s přáteli sbírku  vlastní. „Jako zajímavost máme například upravené violoncello Pavla Chrastiny ze skupiny Samuel’s band z doby, kdy nebyla k sehnání baskytara, nebo byla velmi drahá.“

Nepochybně velkou atrakcí muzea je možnost vyzkoušet si, jak se dělá hudba. Za korunu na minutu návštěvníci mohou zasednout za bicí, vžít se do role Michala Davida za klávesami, zpívat do zapojeného mikrofonu nebo vyzkoušet jednoduché komponování hudby. Expozice obnoveného Popmusea je zároveň kvalitním dokumentačním centrem. Archív s audiovizuálními ukázkami, klipy, časopisy o hudbě nebo databáze v počítači, které má muzeum k dispozici, slouží často i jako studijní materiály.

Výstava se v prvních měsících zaměřuje na dějiny české hudební publicistiky. Muzeum, do kterého je vstup zdarma, se otevírá 20. září koncertem skupiny Karel Gott Revival.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz