www.praha6.cz
email

Řekli o nové Ladronce

„Určitě se najde celá řada z nás, kteří nebudou souhlasit s použitím některých moderních prvků. Spolu s opravdu věhlasnými architekty, kteří stavbu navrhovali, však tvrdím, že stavět kopie něčeho, co tu není a mnohdy ani nebylo, by byla velká chyba. Zachovávejme a chraňme to, co nám zůstalo po předcích, ale nedělejme kopie!“

Tomáš Chalupa, starosta:

„Určitě se najde celá řada z nás, kteří nebudou souhlasit s použitím některých moderních prvků. Spolu s opravdu věhlasnými architekty, kteří stavbu navrhovali, však tvrdím, že stavět kopie něčeho, co tu není a mnohdy ani nebylo, by byla velká chyba. Zachovávejme a chraňme to, co nám zůstalo po předcích, ale nedělejme kopie!“

Jaroslav Šafer (Šafer + Hájek Architekti), autoři rekonstrukce:

„Klíčovým momentem bylo propojení statku s areálem volného času. Uzavřený barokní dvůr jsme otevřeli na třech stranách: severní, východní a západní vstupy mají návštěvníky přitáhnout. Chceme, aby kolemjdoucí do Ladronky viděli. Novostavba půjčovny sportovních potřeb je nekompromisní soudobý design. Nechtěli jsme vytvářet žádnou pseudorepliku, ale jasně rozpoznatelný prvek.“

Karel Šilhan (společnost Groovy Brigade), nájemce Ladronky:

„Naše vize vychází z patriotického vztahu k místu. Na šestce jsme vyrůstali, máme k ní osobní vztah a chuť podílet se na jejím rozvoji. Chceme, aby Ladronka akcentovala výjimečné a čisté prostředí v parkové zeleni. Aby svými službami byla oázou a symbolem příjemného prostoru, nejen pro občany Prahy 6, ale i další návštěvníky.“

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz