www.praha6.cz
email

Cesta za dobrodružstvím s Permoníkem opět začíná

Permoník, velká dobrodružná hra pro děti od devíti let, nabízí jedinečnou příležitost, jak na různých místech naší městské části prožít šest odpolední plných zábavy, napětí a překvapení. Děti mají šanci prokázat své schopnosti a dovednosti, poznají zajímavé lidi, nové kamarády a místa, kde lze trávit volný čas.

Hra proběhne během září a října. Při slavnostním zakončení hry na děti čeká poklad - křišťálový kámen moudrosti. Mohou jej ale získat pouze tehdy, pokud projdou šesti etapami hry a obdrží šest barevných kamenů života, které symbolizují jejich vlastnosti: sílu, odvahu, kamarádství, citlivost, bystrost a tvořivou fantazii. O kameny ctností mohou děti bojovat vždy v pátek odpoledne nebo během soboty v daných termínech.

Slavnostní zahájení hry se koná 14. září ve 14 hodin v o.s. Prev-Centrum. Strážci kamenů převezmou z rukou místostarostky M. Kousalíkové a radního L. Pollerta pověřovací listiny spolu s kameny, dětem zde budou předány průvodní listiny s plánem hry. 

Kde získat kameny života?

  • Červený kámen síly a obratnosti: 16. a 17. 9.před branou koupaliště Divoká Šárka od svazu skautů Junák.

  • Oranžový kámen vůle a odvahy: 23. a 24. 9. od o. s. Klika opět v Divoké Šárce.

  • Žlutý kámen hry a komunikace: 29. 9. nebo 1.10. v Centru tvořivé dramatiky

  • Zelený kámen citlivosti a souladu: 7. a 8.10. na zahradě Speciální školy Rooseveltova od Ligy lesní moudrosti.

  • Modrý kámen bystrosti: 14. a 15.10. v DDM Prahy 6

  • Fialový kámen tvořivosti a fantazie: 21. a 22.10. ve Studiu Paleta

Získání kamenů si děti nechávají potvrdit v průvodní listině, která je nezbytná k dosažení kamene nejcennějšího – kamene moudrosti. Ten bude dětem slavnostně předán u menhiru v Divoké Šárce v pátek 4. 11., kde mají děti také možnost doplnit si jeden z chybějících kamenů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz