www.praha6.cz
email

Tramvaje nepojedou přes Hládkov

Až do začátku prosince nepojedou tramvaje v části ulic Myslbekova a Patočkova. K přerušení provozu došlo v souvislosti s pokračující výstavbou MKÚ Malovanka.

Linky 15, 25 a 57 (noční) povedou z centra přes zastávky Brusnice a Pohořelec na Malovanku a dále po svých trasách na Vypich. Do centra budou projíždět (jednosměrně) ulicí Hládkov, kde je zřízena dočasná stejnojmenná zastávka. Přes stálou zastávku Hládkov po uvedenou dobu tramvaje nepojedou. Objízdný režim bude ještě v průběhu října a listopadu dočasně přerušen kvůli plánované opravě tramvajové trati v ulici Bělohorská a Karlovarská.

Na základě výsledků přepravních průzkumů provedl pražský Ropid od září změny u vybraných autobusových linek Prahy 6. Provoz linky č. 108 (Špejchar - Ciolkovského) bude v pracovní dny ukončen již v půl deváté s tím, že dopravní obsluhu Ruzyně zajistí linka č. 225 (Nové Butovice - Letiště Ruzyně), jejíž spoje budou od cca 20.30 hod. do ukončení denního provozu vedeny přes zastávku „Bílá Hora“ ve vazbě na tramvajové linky č. 22 a 25.

S ohledem na stále se zvyšující provoz letiště Ruzyně dojde k posílení provozu linky č. 119.  V pracovní dny je dopoledne i odpoledne interval zkrácen na 7,5 minuty.Večer pojedou autobusy po deseti minutách, a to i o víkendu.  Od září se také změnil název zastávky u autobusových linek 108, 174, 180, 217. Zastávka „Na Malovance“ je přejmenována na „Na Petynce“.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz