www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200507.pdf
(formát PDF, velikost 2.4 MB)

Plánovaný obchvat uleví Vítěznému náměstí

Na Červeném Vrchu se loučili se školou pohádkou

Letohrádek Hvězda stavbou připomíná pevnost

Do obory se vrátil rybníček

Do centra komunitních aktivit i o prázdninách

Komunitní plánování zohlední místní potřeby

Dětský den Prahy 6 - cirkusová zábava

Na Ladronce se otevře občerstvení již v létě

Koupaliště Petynka bude mít WiFi připojení

Hanspaulkou zněla hudba

Rokenrolový mistr je z Liboce

Basebalisté Kotlářky zvítězili ve Francii

Svatá Markéta je patronka ploché dráhy

Koncert na památku Miroslava Kokošky

Hřiště zatím jen pro školu a sportovní oddíl

Základní škola Pod Marjánkou žila 16. stoletím

Praze 6 je letos 85 let

Slovo starosty červenec/2005

Lidé mohou budovat garáže pomocí grantu

Letiště konečně přesouvá lety mimo Prahu 6

Rozhovor s René Pekárkem a Jiřím Fárkem

Ze zastupitelských klubů

Příznivější otevírací doba v kancelářích energetiků

Opravy chodníků uzavřou části ulic

Kluby dostaly peníze na opravy

Stop graffiti po pěti letech: poničených domů výrazně ubylo

Armáda umožní parkovat v bývalém autobazaru

Praha 6 má vlastní logo

Stavba centra na Vypichu může začít

Legionáře ocenili ministři obrany

Do obory se vrátil rybníček

Pro potěšení oka, pro osvěžení unavených chodidel nebo na opláchnutí umazaných dětských rukou, k tomu všemu může sloužit nově vybudovaný rybníček v oboře Hvězda. "Je to hezké, hrozně se to tady zkulturnilo a oživilo," říká jedna z návštěvnic obory o místě, kde byl původně jen mokřad. Vzhledem k tomu, že potok Světluška, kterým je rybník napájen, je z devadesáti procent sycen vodou z podzemních štol, bude jedním z nejčistších v Praze.

Rybník, který ve spodní části obory vznikal postupně od podzimu, je nyní hotov včetně okolních terénních úprav a tráva kolem pozvolna roste. V létě přibudou u vody lavičky a také další zeleň. Magistrát má v plánu, že pod hrází rybníka vznikne malé dětské hřiště. "Budou to atypické dřevěné herní prvky, které budou dobře ladit s okolním prostředím," říká Dan Frantík z odboru městské zeleně magistrátu.

Projekt obnovy rybníka, na který magistrát vydal kolem čtyř a půl milionu korun, vznikl na základě historické studie tohoto území. Ta odhalila existenci hned několika vodních ploch v oboře, které postupem času vznikaly a zase zanikaly. "Současný rybník byl vyhlouben na místě historického rybníka zaniklého někdy v 17. století - před zahájením stavby byly doposud patrné zbytky hráze," upozornil Frantík. "Při stavbě jsme dbali hlavně na dobré utěsnění dna rybníka, aby se neopakovaly historicky doložené problémy s úniky vody a s jeho následným vysycháním," doplňuje Frantík.

Rybníček s plochou hladiny dva tisíce čtverečních metrů je napájen obnoveným náhonem z potoka od studánky Světluška, pod kterou je vybudován nový rozdělovací objekt. Ten zajišťuje, aby voda rovnoměrně zásobovala jak rybník, tak i stávající olšinu a mokřad v jeho těsné blízkosti. V něm se vyskytuje řada živočichů a rostlin.

Z náhonu voda natéká do rybníka přes kamennou kaskádu. Vody z mokřadu a rybníka jsou odvedeny otevřeným zemním korytem, které je v místě pěšiny přemostěno dřevěnou lávkou se zábradlím.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz