www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200507.pdf
(formát PDF, velikost 2.4 MB)

Plánovaný obchvat uleví Vítěznému náměstí

Na Červeném Vrchu se loučili se školou pohádkou

Letohrádek Hvězda stavbou připomíná pevnost

Do obory se vrátil rybníček

Do centra komunitních aktivit i o prázdninách

Komunitní plánování zohlední místní potřeby

Dětský den Prahy 6 - cirkusová zábava

Na Ladronce se otevře občerstvení již v létě

Koupaliště Petynka bude mít WiFi připojení

Hanspaulkou zněla hudba

Rokenrolový mistr je z Liboce

Basebalisté Kotlářky zvítězili ve Francii

Svatá Markéta je patronka ploché dráhy

Koncert na památku Miroslava Kokošky

Hřiště zatím jen pro školu a sportovní oddíl

Základní škola Pod Marjánkou žila 16. stoletím

Praze 6 je letos 85 let

Slovo starosty červenec/2005

Lidé mohou budovat garáže pomocí grantu

Letiště konečně přesouvá lety mimo Prahu 6

Rozhovor s René Pekárkem a Jiřím Fárkem

Ze zastupitelských klubů

Příznivější otevírací doba v kancelářích energetiků

Opravy chodníků uzavřou části ulic

Kluby dostaly peníze na opravy

Stop graffiti po pěti letech: poničených domů výrazně ubylo

Armáda umožní parkovat v bývalém autobazaru

Praha 6 má vlastní logo

Stavba centra na Vypichu může začít

Legionáře ocenili ministři obrany

Letohrádek Hvězda stavbou připomíná pevnost

V místech dnešní obory Hvězdy a plání na Vypichu se až do 16. století rozkládal les zvaný Malejov. Patřil spolu se vsí Libocí klášteru benediktinů v Břevnově. Ten část lesa roku 1534 prodal Králi Ferdinandovi I.

Panovník zde v následujících letech dal zřídit oboru (před rokem 1539). Sousední klášterní les Malejov byl v následujících dobách vykácen. Upomínkou na něj je starobylý místní název - Vypich. Podle staré lesnické terminologie znamená název "vypíchnout" označení stromů ke kácení. Královská obora Hvězda, vyhrazená panovníkovi a jeho dvoru, byla hned od počátku ohrazena provizorním plotem. Brzy, v letech 1541-1543, však vznikla ohradní zeď v dodnes zachované poloze. Původně byla proražena jen jednou bránou, k níž vedla cesta od Pražského hradu. Druhá brána byla zřízena asi roku 1574. V areálu obory vznikl rybník (v severní části pod pozdějším letohrádkem), napajedla pro zvěř a rybí sádky. Dům správce obory (oborníka), postavený u brány směrem k Liboci, je v podstatě renesanční stavbou z 16. století, klasicistně upravenou (dům čp. 1.)

Letohrádek Hvězda je postaven na nezvyklém půdorysu šesticípé hvězdy.

Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, králův mladší syn, pověřený funkcí místodržitele v Čechách, dal v letech 1555-1556 v oboře postavit letohrádek. Stavěli ho stavitelé Pražského hradu podle plánů, jejichž autorem byl sám arcivévoda Ferdinand. Letohrádek je čtyřpodlažní budova půdorysu šesticípé hvězdy, zkonstruované ze dvou prostupujících se trojúhelníků. Vnitřek letohrádku je zdoben bohatými štukaturami od italských umělců i nástěnnými malbami. Arcivévoda Ferdinand v letohrádku pobýval se svou tajnou manželkou Filipinou Welserovou, pocházející z bohatého, leč neurozeného měšťanského rodu.

Jako navrhovatel projektu letohrádku se arcivévoda Ferdinand zřejmě inspiroval italskými vzory a znal také spisy italských teoretiků a opevňovacích inženýrů, obsahující půdorysy pevnostních staveb. Právě Hvězda je ukázkou opevněného renesančního letohrádku. Stojí v obdélném areálu ze všech stran obklopeném pevnou hradební zdí. Pevnostní charakter stavby podtrhuje také její poloha na pískovcové terénní ostrožně. Neobvyklý půdorys, hvězda, byl zvolen v duchu dobového symbolismu patrně pod vlivem tehdejších kosmologických názorů na centrální stavby a na kupoli jako symbol astronomického i mytologického nebe. Letohrádek Hvězda je odborníky považován za jednu z nejosobitějších staveb 16. století na sever od Alp. V jeho opevněném areálu je však ještě jedna významná budova. Je to míčovna, umístěná na terase pod letohrádkem, vystavěná B. Wohlmutem v letech 1556-1558. Spolu se známou míčovnou na Pražském hradě patří k nemnoha zachovaným renesančním míčovnám.

Dnešní podoba obory se třemi diagonálními cestami je výsledkem úpravy z konce 18. století. Tehdy letohrádek sloužil jako skladiště střelného prachu a pozvolna chátral. K jeho rekonstrukci arch. P. Janákem došlo až roku 1949. Letohrádek se stal sídlem Muzea A. Jiráska, rozšířeného později o expozici M. Alše. Dnes je nově restaurovaný letohrádek součástí památníku národního písemnictví a je v něm umístěna stálá expozice "Minulost a přítomnost".

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz