www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200507.pdf
(formát PDF, velikost 2.4 MB)

Plánovaný obchvat uleví Vítěznému náměstí

Na Červeném Vrchu se loučili se školou pohádkou

Letohrádek Hvězda stavbou připomíná pevnost

Do obory se vrátil rybníček

Do centra komunitních aktivit i o prázdninách

Komunitní plánování zohlední místní potřeby

Dětský den Prahy 6 - cirkusová zábava

Na Ladronce se otevře občerstvení již v létě

Koupaliště Petynka bude mít WiFi připojení

Hanspaulkou zněla hudba

Rokenrolový mistr je z Liboce

Basebalisté Kotlářky zvítězili ve Francii

Svatá Markéta je patronka ploché dráhy

Koncert na památku Miroslava Kokošky

Hřiště zatím jen pro školu a sportovní oddíl

Základní škola Pod Marjánkou žila 16. stoletím

Praze 6 je letos 85 let

Slovo starosty červenec/2005

Lidé mohou budovat garáže pomocí grantu

Letiště konečně přesouvá lety mimo Prahu 6

Rozhovor s René Pekárkem a Jiřím Fárkem

Ze zastupitelských klubů

Příznivější otevírací doba v kancelářích energetiků

Opravy chodníků uzavřou části ulic

Kluby dostaly peníze na opravy

Stop graffiti po pěti letech: poničených domů výrazně ubylo

Armáda umožní parkovat v bývalém autobazaru

Praha 6 má vlastní logo

Stavba centra na Vypichu může začít

Legionáře ocenili ministři obrany

Slovo starosty červenec/2005

Otázky pro pana starostu:

  • Poslední červnový víkend kvůli srazu motorkářů Hells Angels ve Vokovicích vypadal jako velké policejní manévry. Jak akci hodnotíte?

  • Radnice investuje poměrně velké peníze do boje se sprejery. Proč myslíte, že je to správné?

  • Připravujete výstavbu podzemních garáží na Puškinově náměstí, proti se postavila petice místních obyvatel. Jak na ní budete reagovat?

Poslední červnový víkend kvůli srazu motorkářů Hells Angels ve Vokovicích vypadal jako velké policejní manévry. Jak akci hodnotíte?

Všechna ta bezpečnostní opatření se organizovala mnoho týdnů. Některé zprávy ze zahraničí nebyly z bezpečnostního hlediska nejoptimističtější, a proto jsme akci věnovali mimořádnou pozornost. Mimo jiné jsem vydal příkaz k aktivaci krizového štábu. Nakonec naštěstí nedošlo k žádné nutnosti zásahu. Mnohým může připadat, že tak velké nasazení všech bezpečnostních složek bylo přehnané. Dovedete si ale představit, jaké by byly důsledky, kdyby naopak došlo k ohrožení bezpečí občanů a policejní nasazení bylo minimální? Tvrdím, že vždy je lepší počítat s horším a být připraven než optimisticky věřit jen v dobré, a pak být překvapen.

Radnice investuje poměrně velké peníze do boje se sprejery. Proč myslíte, že je to správné?

Jsem o tom přesvědčen stoprocentně a fakt, že akce po pěti letech vykazuje mimořádně dobré výsledky, mne v tomto jen utvrzuje. Je třeba si uvědomit, že sprejerství je zkrátka trestný čin. Věřím, že jsem občany nebyl zvolen proto, abych trestnou činnost toleroval. Jistěže v ideálním případě by vše vyřešila policie, každý sprejer by byl po zásluze potrestán a my nemuseli vydávat statisíce na odstraňování následků jejich činností. To je ale sen, který nikde na světě nefunguje. Proto máme náš program, který mimochodem vychází z obdobných principů, jako programy nejprestižnějších světových velkoměst. Bohužel, v ČR realizuje tento program jen Praha 6, a proto se některým může jevit trochu neobvyklým.

Připravujete výstavbu podzemních garáží na Puškinově náměstí, proti se postavila petice místních obyvatel. Jak na ní budete reagovat?

Za prvé text petice ještě neznám, měli bychom ho dostat za několik dní (po uzávěrce listu, pozn. red.). Mám ale za to, že hlavní problém v reakci občanů není v tom, zda stavět, ale jak a kde. Již před časem jsem slíbil, že necháme zpracovat analýzu, která porovná každé náměstí, každý vnitroblok z hlediska vhodnosti výstavby garáží a na tomto základě se rozhodne, zda to bude právě Puškinovo náměstí. V každém případě platí princip, že parkoviště patří pod zem a na povrchu má být plocha sloužící rekreaci a oddychu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz