www.praha6.cz
email

Pravidla ujasní platby v obecních domech

Rada městské části Praha 6 schválila na svém jednání pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v obecních domech.

Radní tak reagovali na situaci, kdy je pro nájemce často obtížné s ohledem na měnící se právní předpisy upravující poskytování služeb orientovat se v tom, za co, kolik a kdy platí. Znění přijatých pravidel ošetřuje veškeré služby spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru, tedy kromě vytápění a dodávek vody např. i osvětlení společných prostor, odvoz odpadu, provoz výtahu a další služby. V budoucnu by pravidla měla pružně reagovat na případné změny souvisejících právních předpisů. Počítá se rovněž s tím, že pravidla se stanou přílohou nově uzavíraných nájemních smluv. Schválené znění bude pro zájemce k dispozici na internetových stránkách městské části, na úřední desce a ve všech informačních kancelářích.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz