www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200505.pdf
(formát PDF, velikost 3.7 MB)

Rozhodnuto: metro povede až na letiště

Umělci dražili „Hlavy pro Asii”

Koupaliště zahajují sezonu

Občané Prahy 6 vzpomínají na květen 1945

Čarodějnice na šestce to měly spočítané

Cestovatelé objeli svět a zamířili do Hvězdy

Cyklisté využijí i přívoz

Žaket - pražský pohár žactva

Květnové výlety na zámek i do skal

Z Dlouhého lánu až na konec světa

Den pro všechny děti na Babě

Na Julisce se uskuteční armádní světový šampionát v moderním pětiboji

Klášterní zahrada plná dětí

Florbalisté Tatranu po páté mistry ligy

Den Země na Praze 6

Údolím Divoké Šárky bude znít opera

Děti vybíraly osobnost Prahy 6

Musica melodica vyhrála petrklíč

Evropská Unie očima dětí

Šestka rozkvetla

Prodloužená trasa A: 8 nových stanic, 14 kilometrů metra

Slovo starosty květen/2005

Školy Vlastina a Dědina čeká administrativní sloučení

Další šance získat grant na sportoviště

Úklidy stále komplikují řidiči, 30 odtahů denně

Zastupitelé poslali další byty do prodeje

Provoz letadel trápí obyvatele Ruzyně

Zastupitelé poprvé jednali on–line

Auto na přejezdu vjelo pod drezínu

60 let od konce války slaví i Praha 6

Ze zastupitelských klubů

Letnou pojedou historické bojové vozy

ZŠ Norbertov by se měla stát „centrem dění“ Střešovic

Noc s Andersenem na Hanspaulce

Hanspaulské odpoledne pro Jiřího Rathouského

Hanspaulské odpoledne pro Jiřího Rathouského

V sobotu 4. června bude na domě čp. 874 Za Hanspaulkou (rohová vila Na Dyrince 1) odhalena pamětní deska připomínající významného českého výtvarníka, grafika Jiřího Rathouského (1924–2003), který zde žil od roku 1955. Desku na dům věnuje městská část Praha 6, vytvořil ji hanspaulský kovolitec Jaroslav Zahrádka.

Jiří Rathouský se věnoval typografii a knižní grafice. Jeho jméno čteme v tiráži desítek knižních publikací, navrhoval písma a reklamní značky. Ostatně, grafické značky nakladatelství (Albatros, Československý spisovatel, Olympia) pocházejí vesměs z Rathouského dílny. Spolupracoval na výtvarném řešení československých pavilonů na světových výstavách v Bruselu 1958, v Montrealu 1967 a v Ósace 1970.

S jeho uměleckým přínosem se denně setkáváme v prostorách pražského metra, neboť je autorem výtvarné stránky nástupišť, barevného odlišení tří linek metra, osobitého písma metron a informačních piktogramů. K jeho nejrozsáhlejším dílům patřil informační design hotelu Intercontinental nebo informační systém pro český parlament z počátku 90. let.

Jiří Rathouský měl obsáhlé vzdělání, nejen výtvarné, které získával u profesorů Cyrila Boudy a Martina Salcmana, ale měl široký rozhled po kulturním dění u nás i ve světě. V mládí sportoval, pěstoval atletiku, hrál tenis a volejbal. Vojnu si jako politicky nespolehlivý živel odbyl u PTP. Byl agilním členem Sdružení Hollar, získal čestná ocenění v soutěžích a na výstavách. I přesto, že se české umění v době jeho tvorby těžko dostávalo za železnou oponu, reprezentoval svou vlast od New Yorku po Tokio. Kdyby žil na západě, asi by se stal světově proslulým umělcem. On zůstal na domácí půdě, žil ve svém domě a atelieru na Dyrince, kde s ním spolupracovala jeho žena, grafička Dora Nováková. Jiří Rat- houský po léta vytvářel i výtvarnou podobu časopisu Hanspaulka. Pohotově, bez nároku na honorář každé číslo doplňoval kresbami a grafickými prvky.

Akce je spojena s vlastivědnou vycházkou Pražské informační služby za významnými objekty funkcionalistické architektury v této lokalitě (vede Ing. Jan Štěpnička) a varhanním koncertem v kostele sv. Matěje (účinkuje Petr Čech, 1979, absolvent pražské Akademie múzických umění a laureát řady mezinárodních soutěží).


Program akce: 

14 hod. – sraz účastníků na stanici autobusu 131 Hanspaulka. První část vycházky.

15 hod. – odhalení pamětní desky za účasti představitelů Prahy 6, hl. města a Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Pokračování vycházky.

17.30 hod. – varhanní koncert u sv. Matěje. Skladby J. S. Bacha, G. Böhma, F. Mendelssohna – Bartoldyho a O. A. Tichého. Akci organizuje občanské sdužení a T. J. Sokol Hanspaulka.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz