www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky





2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

Rozhovor s Michaelou Maláčovou

Praha 6 přivítala advent

Památník veteránům dominantou Vítězného náměstí

Hadovku ocenila i Livia Klausová

Služebna strážníků je i na Petřinách

Senátor Karel Schwarzenberg

Americký velvyslanec si prohlédl nové třídy

Koncert tanečních škol Praha - Weiden

Křišťálový kámen byl zaslouženou odměnou

Prohlédněte si Prahu 6 z ptačí perspektivy

Akutní zdravotní stavy obyvatel Prahy 6 léčí ÚVN a pohotovos

Nové archeologické nálezy od Libockého rybníka podávají unik

Vánoce přicházejí...

Třídění odpadu se rozšiřuje

V Ruzyni uctili památku studentů

Paní Žofie, která oslavila 100 let,má ráda hudbu

Slovo starosty prosinec/2004

Sochy Karla Stádníka jsou stvořené pro kostely

Radnice musí ochránit osobní údaje

Ruzyňským vadí nákladní auta

Rozhovor s radním Janem Holickým

Ze zastupitelských klubů

Prodloužení dohody o spolupráci mezi ČVUT v Praze a městskou

Voličům děkuji, soupeři gratuluji

Ohlédnutí za volbami do Senátu v Praze 6

Kočovníci jsou školou života

Když rodiče chodí do školy...

Denní stacionář v domově důchodců je již v provozu

Veřejná sbírka na břevnovské varhany

Jak na počítač 

Víkendové kurzy aktivního stylu života pro starší občany Pra

Vytvořte si dřevěné originály

Výlet v prosinci

Radnice má cenu za sympatickou kampaň

Akutní zdravotní stavy obyvatel Prahy 6 léčí ÚVN a pohotovos

Ústřední vojenská nemocnice sloužila mnoho let výhradně armádě. Počátkem 90. let se otevřela i civilní klientele. Od roku 2001 se stala spádovou nemocnicí pro region Praha 6. Co to pro obyvatele znamená?

Pro akutní stavy a úrazy slouží obyvatelstvu spádové oblasti, tedy Prahy 6, v nepřetržitém provozu pohotovostní ambulance a emergency, kde je trvalá přítomnost lékaře a týmu sester. V případě potřeby je svolán tým lékařů všech potřebných odborností.

"Obyvatele Prahy 6 starší 18 let jsme povinni ošetřit vždy a ve všech případech," říká náměstek ředitele ÚVN plk. MUDr. Ladislav Šerák. Výjimku tvoří obory, kterým se nemocnice nevěnuje - porodnictví, popáleniny, infekce, kardiochirurgie a dětské lékařství. "Dětské pacienty odkazujeme do Motola," dodává doktor Šerák. Nemocnice se zaměřuje na urgentní chirurgické a interní stavy.

Do vojenské nemocnice převáží pacienty z Prahy 6 také záchranná služba volaná linkou 155. "Ta rozhoduje o převozu do nejbližšího vhodného zařízení, zná rozdělení i spektrum služeb, " upřesňuje MUDr. Šerák. Rozhodující je území. Pokud bude mít občan Prahy 6 nehodu např. v Praze 10, bude ošetřen pravděpodobně ve Vinohradské nemocnici, a potom může požádat o přeložení.

Skutečnosti, že pohotovostní ambulance pro Prahu 6 funguje nepřetržitě, mají tendenci někteří nemocní zneužívat. "Ošetřit musíme i pacienty, kteří přijdou večer nebo v noci s bolestmi v krku, protože se přes den nedostali k lékaři. Přitom emergency by měla sloužit zejména akutním případům," upozorňuje náměstek ředitele.

Na odborná vyšetření do vojenské nemocnice přicházejí nemocní na základě doporučení obvodního lékaře. Každý by měl být registrován u svého obvodního lékaře, stomatologa, děti u pediatra a ženy u gynekologa. "Naší ambulancí projde 2000 pacientů denně. Často však přicházejí bez doporučení a objednání. Pak mohou čekat také několik hodin," vysvětluje L. Šerák s tím, že obvodní lékař má možnost objednat pacienta telefonicky, aby do nemocnice nemusel dvakrát - jednou s doporučením, a potom, když je objednán. Přestože podle jeho slov budou pacienti z Prahy 6 vždy ošetřeni, nejsou nijak upřednostňováni. "O pořadí vyšetření rozhoduje vždy lékař na základě zdravotního stavu."

Lékařskou pohotovost pro obyvatele Prahy 6 a Řep zajišťuje i městská část Praha 6.

Dospělí se mohou obrátit na ordinaci na Vítězném náměstí 13, kde pracují dva lékaři, a dle denní doby jedna nebo dvě sestry. Dětské pacienty a dorost ošetří lékař na pohotovosti na poliklinice Pod Marjánkou. Obě Lékařské služby první pomoci fungují nepřetržitě o sobotách, nedělích a svátcích, ve všední den od 18 do 7 hodin. Lékaři z pohotovosti dojíždějí i do bytů pacientů, na pohotovosti pro dospělé vždy jeden pracuje na návštěvní službě.

Lékařskou pohotovost provozuje Pragomedika, s. r. o. Ta zajišťuje i lékaře. Městská část Praha 6, která službu financuje, letos zaplatí 5 milionů 300 tisíc korun. "Očekáváme velký příspěvek magistrátu. Měl by pokrýt přibližně dvě třetiny výdajů," říká MUDr. Jan Vesecký, vedoucí odboru zdravotnictví úřadu městské části. Praha 6 je jednou z pěti městských částí, která má vlastní pohotovost.

Podobně jako na ambulanci ve Vojenské nemocnici, i pohotovost využívají někteří pacienti v případech, které nejsou akutní. "Nedá se nic dělat, je lépe zachovat tento systém, než aby se některé případy dostaly k lékaři pozdě," domnívá se MUDr. Jan Vesecký.

Kam se obrátit v akutních případech:

  • Volat lékaře, u kterého je pacient registrován

  • Lékařská služba první pomoci P6 dospělí: tel.: 233 340 912, děti a dorost: tel.: 233 358 944

  • Záchranná služba: tel.: 155

  • Pohotovostní ambulance ÚVN: tel.: 973 202 991

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz