www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200505.pdf
(formát PDF, velikost 3.7 MB)

Rozhodnuto: metro povede až na letiště

Umělci dražili „Hlavy pro Asii”

Koupaliště zahajují sezonu

Občané Prahy 6 vzpomínají na květen 1945

Čarodějnice na šestce to měly spočítané

Cestovatelé objeli svět a zamířili do Hvězdy

Cyklisté využijí i přívoz

Žaket - pražský pohár žactva

Květnové výlety na zámek i do skal

Z Dlouhého lánu až na konec světa

Den pro všechny děti na Babě

Na Julisce se uskuteční armádní světový šampionát v moderním pětiboji

Klášterní zahrada plná dětí

Florbalisté Tatranu po páté mistry ligy

Den Země na Praze 6

Údolím Divoké Šárky bude znít opera

Děti vybíraly osobnost Prahy 6

Musica melodica vyhrála petrklíč

Evropská Unie očima dětí

Šestka rozkvetla

Prodloužená trasa A: 8 nových stanic, 14 kilometrů metra

Slovo starosty květen/2005

Školy Vlastina a Dědina čeká administrativní sloučení

Další šance získat grant na sportoviště

Úklidy stále komplikují řidiči, 30 odtahů denně

Zastupitelé poslali další byty do prodeje

Provoz letadel trápí obyvatele Ruzyně

Zastupitelé poprvé jednali on–line

Auto na přejezdu vjelo pod drezínu

60 let od konce války slaví i Praha 6

Ze zastupitelských klubů

Letnou pojedou historické bojové vozy

ZŠ Norbertov by se měla stát „centrem dění“ Střešovic

Noc s Andersenem na Hanspaulce

Hanspaulské odpoledne pro Jiřího Rathouského

Děti vybíraly osobnost Prahy 6

Ve vstupní hale školy Benita Juáreze se to slavnými osobnostmi jen hemžilo. Nebyly skutečné, i když některé tak téměř vypadaly. Jejich portréty a fotografie byly součástí prezentací, které s učiteli vytvořili žáci 2. stupně, aby po vzoru podobné soutěže vyzdvihli největšího Čecha Prahy 6.

Do originálního projektu se zapojilo 17 tříd a každá si nejprve vybrala osobnost pouze podle profese. „Žáci volili, zda chtějí chemika, sportovce nebo herce,“ vysvětlila ředitelka Maja Bihelerová. Teprve potom se odtajnilo jméno osobnosti, jejíž portrét měla třída sestavit a prezentovat tak, aby zaujal porotu – návštěvníky vernisáže. „Žáci se úkolů zhostili s velkým nadšením. Se slavnými osobnostmi si domluvili schůzku, pokud tito lidé již nežijí, tak s jejich dětmi nebo příbuznými,“ vysvětluje ředitelka. Všichni z žijících významných obyvatel Prahy 6 byli velmi vstřícní. Fotbalista Josef Masopust přišel do třídy na besedu, Jiří Suchý pozval žáky do divadla, nadšené se děti vrátily od sestry Akvinely z Domova sv. Rodiny a Václav Havel žákům zaslal fotografii s věnováním. Portrét osobnosti žáci prezentovali na slavnostní vernisáži, kde se snažili originalitou zaujmout co nejvíce lidí - ukázky zfilmovaných děl Petra Šabacha například pouštěli v televizi, jiní modelovali sochy jako František Bílek. Příchozí porotci na 335 vyplněných anketních lístcích nakonec devadesáti hlasy rozhodli, že největším Čechem Prahy 6 je Václav Havel. Jeho prezentaci připravila s dětmi paní učitelka Petrovičová. Hned po vyhlášení výsledků poslaly děti panu Havlovi dopis, že je těší, že díky němu vyhrály. Na druhém místě se umístil podle poroty Otto Wichterle a třetí atlet Roman Šebrle.

Stranou projektu nezůstali ani žáčci z 1. stupně, ti si vybírali z nejslavnější pohádkové postavy. Přestože byl v soutěži Bajaja či Krteček, porotci rozhodli o vítězství dejvického Hurvínka.

Mezi nejzajímavější patřila prezentace osobnosti sochaře Františka Bílka.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz