www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200505.pdf
(formát PDF, velikost 3.7 MB)

Rozhodnuto: metro povede až na letiště

Umělci dražili „Hlavy pro Asii”

Koupaliště zahajují sezonu

Občané Prahy 6 vzpomínají na květen 1945

Čarodějnice na šestce to měly spočítané

Cestovatelé objeli svět a zamířili do Hvězdy

Cyklisté využijí i přívoz

Žaket - pražský pohár žactva

Květnové výlety na zámek i do skal

Z Dlouhého lánu až na konec světa

Den pro všechny děti na Babě

Na Julisce se uskuteční armádní světový šampionát v moderním pětiboji

Klášterní zahrada plná dětí

Florbalisté Tatranu po páté mistry ligy

Den Země na Praze 6

Údolím Divoké Šárky bude znít opera

Děti vybíraly osobnost Prahy 6

Musica melodica vyhrála petrklíč

Evropská Unie očima dětí

Šestka rozkvetla

Prodloužená trasa A: 8 nových stanic, 14 kilometrů metra

Slovo starosty květen/2005

Školy Vlastina a Dědina čeká administrativní sloučení

Další šance získat grant na sportoviště

Úklidy stále komplikují řidiči, 30 odtahů denně

Zastupitelé poslali další byty do prodeje

Provoz letadel trápí obyvatele Ruzyně

Zastupitelé poprvé jednali on–line

Auto na přejezdu vjelo pod drezínu

60 let od konce války slaví i Praha 6

Ze zastupitelských klubů

Letnou pojedou historické bojové vozy

ZŠ Norbertov by se měla stát „centrem dění“ Střešovic

Noc s Andersenem na Hanspaulce

Hanspaulské odpoledne pro Jiřího Rathouského

Zastupitelé poslali další byty do prodeje

Souhlasem s přepočtenými cenami posunuli zastupitelé do prodeje dalších téměř tisíc bytů v 35 domech městské části. Ve schváleném pořadníku prodeje se jedná o domy do pořadí 194.

„Jde o již zavedený postup, kdy zastupitelé schvalují aktualizované ceny bytů po přeměřování pro prohlášení vlastníka,“ řekla místostarostka Marie Kousalíková (ODS). Do měsíce nájemníci prostřednictvím společnosti Sneo, která prodeje zajišťuje, obdrží 1. kvalifikovanou nabídku na koupi. Zde také získají veškeré informace o dalším postupu prodeje. Rozesílání nabídek je pozdrženo pouze u těch domů, kde prodeji brání právní překážky, neprodleně po jejich odstranění však bude možno obeslat i tyto nájemníky. „Děláme vše pro to, aby se postupovalo co nejrychleji,“ řekl ředitel Sneo Vladimír Hubáček.

Z 2 943 dříve oceněných bytů již rozeslala společnost Sneo 1 507 nabídek k převodu vlastnictví. U těch domů, kde již uběhla šestiměsíční lhůta pro akceptaci 1. nabídky, projevilo zájem o koupi   95 % nájemníků, téměř ve třech čtvrtinách těchto domů dokonce uzavřeli smlouvu všichni oprávnění. „Nepotvrdily se úvahy o tom, že o byty nebude zájem kvůli výši ceny,“ míní Hubáček. Drtivá většina budoucích majitelů přitom hradí kupní cenu buď v hotovosti, nebo prostřednictvím úvěru. Žádostmi o umožnění prodeje na splátky podle tzv. varianty E kupní smlouvy, jež je poskytována těm, kdož možnost získat úvěr nemají, se městská část Praha 6 prozatím zabývala pouze ve třech případech.

V domech určených k prodeji se zároveň průběžně provádějí opravy v rozsahu čistého výnosu nájemného z bytů. Co bude předmětem oprav si přitom mohou určit sami nájemníci. Na základě konzultací s nimi již městská část Praha 6 v některých případech upravila plán oprav tak, aby např. v Zengrově ulici či některých menších domech na Evropské třídě byla vyměněna okna, či v ulici Banskobystrické, kde byly disponibilní prostředky použity na výměnu rozvodů. Rekonstrukce fasád a výměna oken pokračuje i na sídlišti Dědina, v ulicích Vlastina, Ciolkovského a Žukovského. Opravou fasád včetně zateplení a zasklení lodžií přízemních bytů se tak sjednotí technické parametry stavebních prvků všech domů na sídlišti. Stavební práce by měly začít jednotně v červnu nebo v červenci. „Dostáváme se do finální fáze rekonstrukce domů na celém sídlišti. Na ni pak bude navazovat projekt revitalizace veškerého uličního parteru včetně ploch veřejné zeleně,“ řekl starosta Tomáš Chalupa (ODS).

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz