www.praha6.cz
email

Záchranný transfer žab v Šáreckém údolí

I v Šáreckém údolí můžete každoročně na jaře vidět stovky žab ­ konkrétně ropuch obecných (Bufo bufo), migrujících po silnici. Táhnou ze svých zimovišť v sadech, lesích a na zahradách k tůňkám a nádržím, kde se páří a kam kladou vajíčka. Protože i zde bývá úhyn žab pod koly projíždějících aut značný, je potřeba jim při jejich cestě pomáhat, nejlépe přenášením ze silnice k místům rozmnožování.

Jak můžete pomoci?

Pomozte nám s přenosem žab ze silnice. Žabku vždy přeneste z komunikace na tu stranu, kam míří. Můžete chodit přímo s námi. Transfer probíhá v dubnu, pro zájemce sraz denně v 19:30 na konečné tramvaje č.20, 26 v Divoké Šárce. Účast prosím předem ohlaste, v případě individuální pomoci prosíme o informaci o počtu přenesených jedinců. Děkujeme.

Kontaktní osoba: Ela Říhová, tel. 602 870 762, Aleš Dvořák, tel. 777 238 723, Ing. Jiří Haleš, tel. 220803645

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz