www.praha6.cz
email

Malování s Japonci

Všechny děti ve věku od 7 do 15 let se mohou zapojit do mezinárodní výtvarné soutěže zaměřené na životní prostředí. 47 vítězů z celého světa bude slavnostně odměněno, každý účastník soutěže obdrží upomínkové předměty.

Společnost ACCON GROUP, se stala partnerem dětské mezinárodní výtvarné soutěže podporované organizací UNICEF. ACCON GROUP podporuje šetrný přístup k životnímu prostředí v podnicích. Nyní se snaží, aby si i nejmladší generace vytvářely pozitivní vztah k ochraně svého okolí. Proto využila příležitost podpořit japonskou iniciativu a vyzývá děti z Prahy 6: NAMALUJTE OBRÁZEK O PŘÍRODĚ. O květinách, vodě, stromech, zvířatech, vzduchu, zkrátka o čemkoli, co se Vám ve Vašem okolí líbí a je třeba chránit.

Kreslit mohou děti jakoukoli výtvarnou technikou na papír formátu B4. Obrázek je nutné na zadní straně označit jménem, adresou (včetně země), věkem a komentářem ke kresbě. Kresby, které byly již dříve zveřejněny v časopisech nemohou být do soutěže zařazeny. Hotová díla musí být doručena nejpozději do 31. 5. na adresu: International Environmental Childrens Drawing Contest Office POB 264, Kyobashi yubinkyoku, Tokyo, 104-8691, Japan. Oznámení vítězů soutěže proběhne v říjnu 2005.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz