www.praha6.cz
email

Hlavy pro Asii

Známí výtvarníci chtějí podpořit postiženou oblast Asie výtěžkem z aukce projektu "Nejste sami".

Kopie 5 000 let staré plastiky z předhelénského období, tzv. Kyklády, která byla nalezena na jednom z řeckých ostrovů, byly rozdány výtvarníkům, aby je podle své fantazie pomalovali. Nakonec tenkrát sochy také nebyly bílé, ale barevné, jak dokazují zbytky barev v některých místech skulptur. Hlavu k pomalování dostalo 66 výtvarníků převážně z Prahy (např. Anderle, Zoubek, Hüttnerová, Bím, Sopko, Zábranský, Radová, Brázda, Mézl, Franta, Bouda, Srncová a další). Hotové hlavy budou vystaveny v Galerii Anderle v Pelléově vile od 6. dubna. 27. dubna se v Písecké bráně uskuteční jejich aukce a výtěžek bude věnován postiženým oblastem v jihovýchodní Asii. Akci určenou veřejnosti bude moderovat Zdeněk Podhůrský.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz