www.praha6.cz
email

Jaro na Hanspaulce: fotbalový turnaj i dovádění

Rok v Základní škole na Hanspaulce začal velkou sbírkou na postižené oblasti jihovýchodní Asie. Dílem děti během třídních schůzek "prodávaly" své výrobky, další zdroj tvořila sbírka.

 

Rodiče a děti ZŠ Hanspaulka vybrali celkem 19 146 Kč a stejně jako v jiných dobročinných akcích tak prokázali, že chtějí a umějí pomáhat potřebným.

A co se chystá v jarních měsících pro děti i dospělé?

Sportovci uvítají pozvánku na Hanspaulcup ­ fotbalový turnaj, který již můžeme nazvat tradičním. Letos bude uspořádán jeho čtvrtý ročník. Turnaj se koná v sobotu 16. dubna na hřišti školy a informace o něm naleznete na webových stránkách školy.

Ještě delší tradici má Hanspaulské dovádění, veselé sobotní dopoledne pro jednotlivce i rodinné týmy. V netradičních disciplínách tu všichni ověřují své dovednosti i smysl pro humor. Součástí dopoledne je i setkání budoucích prvňáčků a rodičů s vyučujícími prvního stupně. Hanspaulské dovádění se koná 23. dubna a jako vždy jej doprovází Jarní burza, kterou pořádá Klub rodičů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz