www.praha6.cz
email

Stolní tenisté mají titul

Největší úspěch v historii školních sportovních soutěží získali pro svoji ZŠ Benitta Juáreze žáci z 9. A. Michal Hájek, Milan Veselý a Lukáš Koťátko. Zvítězili v soutěži družstev v republikovém finále soutěže ve stolním tenise, kam se probojovali přes obvodní a krajská kola.

Mezi nejlepšími 12 týmy z České republiky skončilo na 5. místě i družstvo starších žákyň z 8. A. Pavlína Chloupková (na obrázku) a Milan Veselý byli shodně stříbrní i v kategoriích jednotlivců. Všichni účastníci republikového finále jsou zároveň žáky sportovních tříd. Úspěch mladých stolních tenistů je dílem spolupráce školy s oddíly SK Kotlářka a SF SKK El Níňo. Sportovní třídy ZŠ Benita Juáreze navštěvují nejen stolní tenisté, ale i talentovaní atleti, basebalisté nebo softbalistky, florbalisté a moderní pětibojaři. Těsná blízkost stadionů Kotlářky a Julisky s kvalitními trenéry ve spojení se zkušenými a zapálenými učiteli tělesné výchovy vytvářejí dobrý předpoklad pro všestranný sportovní růst začínajících i pokročilých sportovců.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz