www.praha6.cz
email

Velikonoční výstava letos i na ulici

Děti ze základní školy na nám. Svobody na sebe mohou být pyšné. O jejich výrobky byl letos velký zájem a během 5. ročníku velikonoční výstavy vydělali pro Kojenecký ústav v Krči rekordní sumu peněz. Celkový výtěžek, který putuje dětem do domova je 61 tisíc korun.

Letošní výstava začala poprvé pouličním prodejem. Žáci sami nabízeli v ulicích své výrobky, které vytvořili v hodinách výtvarné nebo pracovní výchovy, a třídy soutěžily, která utrží víc. "Prodejem na ulici se vybrala polovina konečného výdělku," sdělila Lenka Černá, která výstavu ve škole organizuje. "Těší nás, že se lidem líbí to, co děti vytvořily a zároveň jsou ochotni podpořit dobrou věc," dodala. Při vernisáži byli také odměněni vítězové soutěže o nejkrásnější kraslici "Dejvické vajíčko 2005". K vidění byla vajíčka zdobená tradičně i velmi netypicky. Při vernisáži primářka Lukešová z Dětského domova poděkovala škole, dětem a rodičům za jejich vytrvalost, se kterou dvakrát do roka přicházejí na tyto charitativní výstavy a pomáhají opuštěným dětem. Z minulé výstavy, té vánoční, byly dětem pořízeny výškově nastavitelné polohovací židličky.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz