www.praha6.cz
email

Snímky cestovatelů v Písecké bráně

Unikátní soubor fotografií z expedic Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda představuje dělená výstava v Písecké bráně a Tereziánském křídle Pražského hradu.

Cestovatelé Hanzelka se Zikmundem podnikli dvě cestovatelské expedice. První po Africe a Jižní a Severní Americe (1947–50), na druhou se vydali na Blízký východ, cestovali po Asii, Japonsku, Indonésii. Vystavované snímky z jejich cest jsou součástí rozsáhlé kolekce. Většina nebyla dosud publikována, z politických důvodů pak převážně fotografie z druhé cesty. Termín výstavy je v Písecké bráně od 11. 3. do 24. 4. od 10 do 19 hodin. Vstup volný. Kromě unikátních většinou dosud nikdy nevystavovaných fotografií bude součástí expozice jejich legendární vůz TATRA.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz