www.praha6.cz
email

Na letišti budují i uklízejí, více se létá přes Bílou Horu

Rostoucí intenzita provozu na mezinárodním letišti v Praze – Ruzyni si letos kromě pravidelných oprav vyžádala rozsáhlejší investiční akci. Ta zahrnuje stavební úpravy hlavní vzletové a přistávací dráhy 06/24. K nim se přidají stavební úpravy odbavovací plochy a vybudování rychlých výjezdů, díky nimž se zkrátí doba pohybu letadla na hlavní dráze.

Důsledkem plánovaných prací je časově omezená uzávěra hlavní dráhy (zatěžující Nebušice a Přední Kopaninu) a dočasné převedení letového provozu na vedlejší dráhu 13/31, vedoucí nad Bílou Horu a Ruzyní. „Průběh stavebních prací je zkoordinován s Řízením letového provozu tak, aby jejich dopad na akustickou situaci v okolí letiště, zejména v hustě obydlených částech Prahy 5, 6, 13 a 17 i v okolních obcích, byl co nejmenší,“ uvedla tisková mluvčí letiště Anna Kovaříková. První etapa stavebních prací byla zahájena 15. února.

Vzletové, přistávací a pojezdové dráhy se na ruzyňském letišti standardně udržují každoročně. Jejich opravy se uskutečňují za plného provozu a koordinují se tak, aby se dokončily v nejkratším možném čase. Pravidelnou údržbu drah provádí ČSL po provozně náročném zimním období, které se projevuje na technickém stavu povrchu drah. „Podle plánu se bude nejprve pracovat na hlavní dráze 06/24, na níž se kromě výstavby rychlých výjezdů provede i pravidelná údržba dráhového povrchu a světelného zabezpečovacího zařízení.“ řekl náměstek generálního ředitele ČSL pro úsek letištního provozu Ing. Petr Hloušek.

Pro dotazy a náměty obyvatel Česká správa letišť zřídila Modrou linku s tel. číslem 220 111 188. Písemné dotazy mohou obyvatelé směřovat na e-mailovou adresu: zivotni.prostredi@csl.cz anebo poštou na adresu: Letiště Praha – Ruzyně, útvar Životní prostředí, K letišti 6, 160 08 Praha 6.

Termíny prací na výstavbě a údržbě dráhového systému:

  • do 16. 3.: v této době se bude hlavní dráha 06/24 využívat pouze na vzlety a vedlejší dráha 13/31 na přistání

  • do 31. 3.: 1. fáze prací na zvýšení kapacity hlavní dráhy 06/24, která bude v nočních hodinách od 22 do 6 hod. uzavřena a noční provoz bude převeden na dráhu 13/31

  • 1. 4.–15. 5.: 2. fáze prací a pravidelná každoroční jarní údržba hlavní dráhy 06/24. Ta bude uzavřena a veškerý provoz bude převeden na vedlejší dráhu 13/31

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz