www.praha6.cz
email

Pod Marjánkou mezinárodně

Základní škole Pod Marjánkou se podařilo zařadit do přípravné fáze evropského vzdělávacího projektu Sokrates–Comenius, který by v případě schválení Evropskou komisí měl začít fungovat od počátku nového školního roku. O co se jedná?

Stručně řečeno o rozvoj počítačových dovedností ve škole. Učitelé a žáci se budou učit využívat informační a komunikační technologie tak, aby jim umožnily komunikaci prostřednictvím elektronického výukového prostředí, bez ohledu na hranice. Na první pracovní schůzce v Aroně na ostrově Teneriffe se zástupci škol po vzájemném prezentačním seznámení dohodli na vymezení cílů a základní strategii projektu.

V závěru loňského roku se škola také zapojila do celosvětového projektu GLOBE, který je zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. Žáci provádějí pravidelná měření v různých přírodovědných oblastech a jejich výsledky odesílají prostřednictvím internetu do databáze NASA ve Spojených státech. Následně pak mají možnost porovnání svých závěrů se studentskými výsledky ostatních účastníků i s profesionálními výsledky ze satelitů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz