www.praha6.cz
email

Masopust jako v pohádce

V pohádkových maskách vyrazil po Bělohorské ulici ke Kaštanu již jedenáctý Masopustní průvod. Letos vzhledem k datu Velikonoc velmi brzo, čtvrtého února.

Mezi přívaly sněhu, které zahlcovaly Prahu, měli pořadatelé z břevnovského živnostenského spolku štěstí na počasí. Mrzlo, ale slunce příjemně ohřívalo účastníky průvodu, který tradičně v masce c. k. strážníka vedl Pavel Krchov, člen živnostenského spolku. Masopustní právo k veselí a radovánkám udělil maskám radní Jan Holický u kapličky Poutní cesty na Malovance. Coby myslivec pak v doprovodu své manželky převlečené za Červenou Karkulku směřoval s průvodem ke Kaštanu. Mezi nejmenší účastníky patřily děti z MŠ Jílkova, které měly masky na čepicích, a tak z nich byli medvídci, zajíčci, žabky nebo myšky. Kapela Břevnovanka vyhrávala na cestu a nechyběli ani tanečníci folklorního souboru Mateník. Průvod cestou po Bělohorské navštívil obchůdky břevnovských živnostníků. Ti měli připraveno něco malého k zakousnutí i na zahřátí. Na louce za Kaštanem si masky zatančily a zazpívaly a pak již došlo na symbolické pochování basy. Za velkého hořekování se basa nesla ve „smutečním průvodu“. Rituálu se letos zúčastnil převor břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek. Přichystané jitrnice od Huderů mizely v davu takou rychlostí, jako by měl nastat skutečný masopust.

Masopust ovládly pohádkové masky. 
Průvod se rozrůstal cestou po Bělohorské.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz