www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Jak zpětně hodnotíte průběh a výsledky voleb do Evropského parlamentu?
  • V závěru června proběhlo zastupitelstvo, kam občané přišli ptát na prodeje obecních bytů. Řada dotazů se týkala možnosti prodeje třetím osobám. Jak se k tomu stavíte?
  • Měsíce prázdnin bývají pro novináře trochu „okurkovou sezonou“. Je tomu tak i na radnici?
  • Jak vůbec hodnotíte uplynulé první pololetí?

Jak zpětně hodnotíte průběh a výsledky voleb do Evropského parlamentu?
Musím velmi ocenit práci všech těch stovek dobrovolníků, kteří strávili desítky hodin ve volebních místnostech. Fakt, že volby proběhly bez větších problémů a i počítání výsledků bylo velmi rychlé a bezchybné, je hlavně jejich zásluha. Poděkování si zaslouží i občané šestky, kteří přišli volit a díky nimž byla volební účast v Praze 6 největší ze všech bývalých okresů v celé republice. Kritiku si naopak zaslouží zbytečné čekání se sčítání hlasů až na pozdní hodiny nedělní noci. Argumenty, že by naše výsledky mohly ovlivnit rozhodování v ostatních zemích unie, považuji za absurdní. Myslím, že bychom pro příště mohli být odvážnější a méně poklonkující. Mé hodnocení výsledků stran, myslím, do tohoto sloupku nepatří. Jak už to ve volbách bývá, jedni jsou spokojení a druzí nikoli. Bezvadné ale je, že lidé volili podle vlastního rozumu a nikoli podle rad a výzev pomazaných hlav.

V závěru června proběhlo zastupitelstvo, kam občané přišli ptát na prodeje obecních bytů. Řada dotazů se týkala možnosti prodeje třetím osobám. Jak se k tomu stavíte?
Ptáte-li se, zda byt, který si nekoupí stávající legální nájemník, prodáme nějaké realitní kanceláři, firmě apod., pak odpovídám znovu a jasně: nic takového nepřipravujeme ani nezamýšlíme. Za sebe osobně opakuji to, co jsem řekl již mnohokrát: kdyby to někdo prosazoval, budu proti. Každý držitel nájemní smlouvy je pod plnou ochranou zákona a pokud plní povinnosti, např. byt nepronajímá třetí osobě, pak mu nic nehrozí.

Měsíce prázdnin bývají pro novináře trochu „okurkovou sezonou“. Je tomu tak i na radnici?
Tak určitě se vezme víc zaměstnanců dovolenou, ale nestane, aby se práce radnice zastavila. Naopak některé odbory úřadu mají v létě nejvíc napilno. Většinu stavebních prací na školních budovách, provádíme o prázdninách. Letos nás také čeká mnohem rozsáhlejší program rekonstrukce chodníků a vozovek než kdy v minulosti, a i u nich čekáme na dobu, kdy je v ulicích méně vozidel.

Jak vůbec hodnotíte uplynulé první pololetí?
Byla to nesmírně hektická doba, ve které se začala slova programového prohlášení a z něho vyplývající často neviditelná příprava, měnit v činy. Oblast péče o veřejný pořádek prošla největší změnou za poslední řadu let. Tím nemyslím jen velký jarní úklid, ale dlouhodobé programy jako rozdělení území na osm rajonů, nový systém úklidů, sjednocení a zintenzivnění péče o zeleň, rozsáhlejší chodníkový program či nyní spouštěný program bezpečných dětských hřišť. Velké množství práce se udělalo v přípravě prodeje bytů nájemníkům.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz