www.praha6.cz
email

Má práce je o mých prožitcích

Jednou z letošních jubilujících členek Sdružení českých grafiků Hollar je i Hana Štorchová, která, stejně jako další významný grafik Jiří Anderle, oslavila 14. září 65. narozeniny. Rodačka ze Střešovic byla žačkou význačné české umělkyně Ludmily Jiřincové, která v ní také lásku ke grafice probudila, a jak sama říká, v její práci se odráží především silné osobní prožitky.

Jakou grafikou se zabýváte, může naznačit i odpověď na otázku. Jaké práce jste vybrala na výstavu v Hollaru, která se každoročně koná právě při příležitosti životních jubileí umělců?
Na tuto výstavu se dávají v menším množství grafiky z posledních několika let. Vybrala jsem proto pár suchých jehel – krajin většího formátu. Jednalo se například o krajinu „Modrý klín“, inspirovanou zájezdem do Rakouska, dále krajinu „Přiznání“, to je vzpomínka na pobyty na Valašsku a v tomto případě v době Dušiček, kdy lidé s rozsvícenými světýlky putují na hřbitov, a také grafiku s obdobnou tematikou, nazvanou „Všichni doplujeme“, která, musím se pochlubit, byla oceněna v soutěži Grafika roku.

Grafika je jedním, dá se říci, z tradičních oborů výtvarného umění. Co vás vedlo tímto směrem? 
Kreslila jsem od dětských let, a to i později na gymnáziu. A zajímala se také o přírodu. Fakt, že jsem se nakonec přiklonila ke grafice, je zásluhou paní Ludmily Jiřincové, ke které mě poslali na výuku moji rodiče. A po gymnáziu jsem udělala zkoušky na Akademii výtvarných umění a studovala tam, jak jinak, opět grafiku, u to profesora Ladislava Čepeláka.

Grafická tvorba je komornější záležitost. Můžete říci, co je hlavním motivem a snad i cílem ve vaší práci?
To je zvlášť složitá otázka. Snažím se zobrazovat to, co potkávám během svého života, co mě nějak silně citově oslovuje. Těžko to více upřesňovat. Ale určitým spojujícím motivem je pro mě to, co vychází z přírody.

Věnovala jste se také knižním ilustracím?
Několik jich bylo, ale ne mnoho. Ilustrovala jsem například Harasimovy verše Černý pes, jeden dívčí román Marie Kubátové, ale především to byly ilustrace k vědeckým dílům, Atlasu rostlin, v encyklopediích a podobně.

Vaše práce se ocitly na mnoha výstavách a jistě jsou nastálo i v galeriích… 
Ano, doma i v zahraničí. Vystavovala jsem například na Ex libris v St. Nicolasu, na bienale grafiky v Bratislavě či na výstavách v Holandsku. Letos proběhla výstava také v Dobřichovicích. Některé mé práce jsou dnes v Národní galerii ve Washingtonu, v Edinburghu a také v Praze.

A u nás v Praze 6?
Víte, že ano? Byla to vlastně má první výstava v tehdejší Kramářově galerii.

Řekněte, jako rodačka, jak se vám zde na Praze 6 žije?
Praha 6 je krásná. Blízko je příroda Hvězda i Šárka. Za mého mládí jezdila tramvaj jen tam, kde je dnes Vojenská nemocnice. Dál už byla jen pole a louky a tam jsem chodila pilně sbírat květiny.

A inspirovala vás ta zákoutí k některé z grafik? 
To by byla výjimka, nejsem krajinářka. Zobrazuji ponejvíce to, co jsem v krajině prožila. Takže by spíše šlo třeba o pocit, který jsem prožívala při pohledu ze skal nad Šáreckým údolím.

Když mluvíte o pocitech, dá se říci, co se vám při současných proměnách Prahy 6 líbí či naopak nelíbí?
Jedna věc se mi tedy nelíbí vůbec: když do tradiční architektury, a to i ve Střešovicích, se stavějí až nabubřelé stavby, tedy vily. Uvítala bych také častější přítomnost strážníků v našich končinách a musím říci, že zde nejsme jediní, kteří mají problémy s kontejnery. Na druhé straně ale tu byly už pěkně upraveny dříve zanedbané travnaté plochy a celkově je to milá čtvrť.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz