www.praha6.cz
email

Kam v květnu, milí senioři?

Zveme vás na pravidelné setkání důchodců Prahy 6 dne 24. 5. od 15 hod. v Domově důchodců v Šolínově ul. 3.

Pozor: dochází ke změně pravidelných schůzek klubu důchodců v Nebušicích – schůzky se konají každou středu od 14 hod. v nově postaveném Domově důchodců v ulici K Šedivce.

23. 5. od 15 hod. MO Břevnov - pravidelná členská schůze s programem v ZŠ Bělohorská 103

Každé úterý od 10 hod. MO Řepy - KD Průhon, Sucháňova 122

MO Petřiny - zvou na pravidelné vycházky za zdravím v oboře Hvězda každý čtvrtek a první, druhé a třetí úterý v měsíci. Sraz ve 14 hod. u vchodu poblíž konečné stanice 1, 2, 18.

22. 5. ve 14 hod. - posezení v cukrárně na Větrníku.

Informace o rekreačních pobytech, pořádaných SDČR jsou k dispozici každé úterý a čtvrtek od 13 do 15 hod. na sekretariátu SDČR v Praze 6, Wuchterlova 5.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz