www.praha6.cz
email

Za výlety v prosinci

Do podivuhodného muzea.  Zimní procházka Prahou za zvířátky.

Do podivuhodného muzea – šedesátý devátý výlet do Máslovic
Tento výlet musíme podniknout autobusem. Přijďte v sobotu dne 8. prosince v 8.15 hod. na stanici metra A do známého východního vestibulu. Odjedeme k Muzeu, kde přestoupíme na linku C a dojedeme na stanici Nádraží Holešovice. Zde nastoupíme na autobus linky čís. 281114 a ten nás doveze do Máslovic. Tady se podíváme do muzea másla a pokud budou mrazíky, můžeme se těšit na zajímavé výtvory právě z másla. Zpět se můžeme vrátit buď autobusem, popřípadě dojít pohodlnou cestou podél Vltavy kolem Chvatěrub na nádraží do Kralup. To je cesta dlouhá asi 8 km po červené značce. Z Kralup jede každou hodinu vlak do Prahy-Bubenče. Pro tento případ si vezměte dobré oblečení a dobré boty. 

Zimní procházka Prahou za zvířátky - sedmdesátý výlet do Chuchelského háje
 Je to výlet jen za přispění MHD, byť i tak je trochu složitý. Přijďte ve čtvrtek dne 27. prosince v 9 hod. na stanici tramvaje Hradčanská na nástupní ostrůvek linky čís. 18. Pojedeme do zastávky Malostranská, odtud tramvají čís. 12 na Smíchovské nádraží, a pak ještě některým z autobusů MHD do stanice Lihovar. Odtud projdeme po lávce na Zlíchov, můžeme se podívat ke kostelíčku, na pomníček pražských tramvají a desku Karla Hašlera. Pak je to už jen kousek k začátku naučné stezky Chuchelským hájem, po které dojdeme do Velké Chuchle. Po cestě uvidíme zdejší malou zoologickou zahradu. Zpět se vrátíme autobusem MHD opět ke Smíchovskému nádraží. Cesta je dlouhá asi 6 km, výškový rozdíl od Vltavy ke kostelíčku v Chuchelském háji je asi sto metrů. Dobře se oblečte a vezměte si dobré boty. Příští výlety: (71) 19. ledna 2002 Boreč, (72) 9. března 2002 Lysá nad Labem, (73) 23. března 2002 Libice – Poděbrady
Vok Malínský, tel.: 35 35 98 89

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz