www.praha6.cz
email

Pozvání k ukončení školního roku na Hanspaulce

Skutečně již zanedlouho tu budou prázdniny, a aby nám poslední měsíce školního roku uběhly, připravujeme pro děti i rodiče nejen naší školy bohatý program.

Na konci května proběhne tradiční pouť k Mezinárodnímu dni dětí, kterou pro své mladší spolužáky připravují žáci osmých a devátých tříd, na začátku června se pak bude konat akademie.

Ve spolupráci s Občanským sdružením Hanspaulka chceme obnovit kdysi populární pochod Malý šárecký okruh (pro ty, kteří si nepamatují – jedná se o pochod Tichou Šárkou, během kterého vás budou čekat pohádková překvapení). Start bude 8. 6. na Hanspaulce. Novinkou je v tomto roce Den her pro děti prvního stupně a basketbalový maraton, který se bude odehrávat na školním hřišti odpoledne i večer za umělého osvětlení. Věříme, že rodiče i další příznivci sportu přijdou mladé basketbalisty 17. 6. v jejich snažení podpořit.

Závěr školního roku bude ve znamení rockového Hanspaulského festivalu. Sejdeme se na hřišti Sokola Hanspaulka 23. 6. a zopakujeme si loňský milý zážitek.

A na závěr vzpomínka na karneval, který pro děti připravil Klub rodičů. Rej masek dětí prvního stupně vystřídal koncert skupiny Těžko říct, složené z bývalých žáků naší školy.

Na shledanou na Hanspaulce!

Marie Pojerová,
ředitelka ZŠ Hanspaulka

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz