www.praha6.cz
email

Cesta kolem světa

Už jste někdy cestovali kolem světa? Všichni, kdo přišli 18. května do školy Na Dlouhém lánu, si to vyzkoušeli. V tento den se uskutečnila prezentace projektu Cesta kolem světa, do kterého se zapojily třídy 2. stupně.

Učebny se proměnily v jiné světy a žáci s nadšením prezentovali svoji práci nejen soutěžní porotě, ale i svým mladším spolužákům, návštěvníkům z MŠ a také rodičům a veřejnosti, všem, kteří si nenechali tuto mimořádnou akci ujít. Kdo se přišel podívat, prošel celý svět a cestou potkával japonské gejši, černošské šamany, peruánské domorodce, egyptské faraony, Číňanky, Thajce i Mexičany – postavy dávné minulosti i současnosti. Každá třída si kromě podrobných a zajímavých prací o „své zemi“ připravila také scénky ze života – třeba lovu divokých goril v Keni nebo sváteční obřad pití čaje v Číně, dozvěděli jste se o stavbě pyramid a hostem jste se stali na japonské svatbě či v mexickém baru.

Na Dlouhém lánu se cestovalo kolem světa. Děti získaly řadu nových zážitků i vědomostí.

Celá akce měla mnoho cílů: vzdělávací – napříč předměty získat informace o zemi a připravit si materiály, výchovný – spolupráce všech žáků třídy, navázání kontaktů se zastupitelstvími a prezentace svých poznatků ostatním, ale i společenský – ukázat spolužákům, rodičům i veřejnosti, co nás baví.
Výsledek byl skvělý a rozhodnout o vítězné prezentaci bylo velmi těžké. Nejdůležitější však je, že máme spoustu zážitků, a už teď se všichni těšíme na příští projekt.
A. Jelínková, ředitelka školy

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz